Co když přestane fungovat GPS?

Pořád máte svůj kompas, ale nefunguje ani GPS, ani radar, vysílačka nebo mapový plotter. Všem mobilním telefonům došla baterie. Jak zjistíte, kde jste? Ti prozíravější budou mít k dispozici značky upluté trasy, pravidelně zaznamenávané na papírové mapě. V takovém případě budete přinejhorším hodinu plavby od vaší poslední známé pozice. Toto je řešení beze stresu. Ovšem ani v případě, že jste si trasu do mapy nezaznamenávali, není všechno ztraceno. 

Pokud je v dosahu pevnina a vy máte kompas a mapu, můžete pozici zjistit z náměrů. Jestliže nejsou v dohledu ani pevnina, ani žádné jiné orientační body, přinejmenším tušíte, odkud jste vyrazili, jakým kurzem a jak dlouho a jak rychle jste pluli. Můžete tedy zkusit několik postupů: 

  1. Okruh nejistoty

Vypočítejte 10 procent z dosud upluté vzdálenosti od posledního známého bodu. Vyneste do mapy předpokládaný kurz, kterým jste pluli. Vyznačte na jeho linii celkovou uplutou vzdálenost. Od získaného bodu vyznačte kružnici o poloměru oněch 10 % upluté vzdálenosti, ta odpovídá vaší hrubé pozici (DR) včetně okruhu nejistoty, v němž se můžete nyní nacházet. Vytyčte nový kurz a pokuste se za plavby zpřesnit svou pozici, například při překročení izobaty.

 

  1. Rámeček nepřesnosti 

Pokud si nejste jistí přesným kurzem a rychlostí, odhadněte kurz přibližný a zakreslete výseč od poslední známé pozice. Rozsah výseče bude 15° na každou stranu od tohoto odhadnutého kurzu. Odhadněte rychlost a vypočítejte uplutou vzdálenost. Okolo odhadnuté pozice vyneste vzdálenost jedné míle na každou stranu po směru kurzu a kolmo na něj. Získanými body veďte čáry podél stran výseče a vytvoříte tak svůj „rámeček nepřesnosti“. 

Je znepokojivé, když neznáte svou přesnou pozici a máte pouze rámcovou představu o tom, kde jste. Pokud ovšem v blízkosti nejsou žádná nebezpečí, mělo by být všechno v pořádku. Dále se podíváme na jiná vodítka, která vám pomohou v situaci, kdy vás jakási neviditelná ruka jakoby kouzlem hodí někam doprostřed moře. 

Kde je slunce?

Pokud máte tradiční ručičkové hodinky:

  • Na severní polokouli – namiřte malou hodinovou ručičku na slunce a najděte polovinu úhlu mezi ní a dvanáctkou na ciferníku. Tímto směrem leží jih.
  • Na jižní polokouli – namiřte dvanáctku na ciferníku na slunce a najděte polovinu úhlu mezi ní a hodinovou ručičkou. Tímto směrem leží sever. 

Pochopitelně slunce bude vždy vycházet na východě a zapadat na západě. Pokud se vydáte na východ nebo na západ, měli byste nakonec doplout k pevnině. Pokud tedy nejste na 57. stupni jižní šířky, což je dost daleko od mysu Horn na to, aby nebyl vidět, a žádnou jinou pevninu už na přímém východním či západním kurzu nepotkáte, takže byste teoreticky jen donekonečna kroužili kolem světa. Bylo by to velmi studené a nepříjemné kroužení. Jistě byste sami pochopili, že tudy cesta nevede.

Ukázka z knihy Navigace bez stresu (autor Duncan Wells)