Copak dělají piráti? 

Foto: EU NAVFOR, Operace Atalanta, ITS San Giusto zatýká podezřelé piráty

Byly časy kdy piráti (hlavně somálští) zdobili titulky novin a točily se o nich filmy. V poslední době se jim ale (naštěstí) moc nedaří. Roku 2010 vyvrcholil počet pirátských útoků číslem 445 (celosvětově). V roce 2019 klesl počet incidentů pirátství (tj. útoků na lodě na volném moři) a ozbrojených loupeží a přepadení (klasifikace pirátství pokud v teritoriálních vodách) na celkových 162 případů. 

U Somálského pobřeží se útoky podařilo snížit téměř na nulu díky koordinovanému mezinárodnímu úsilí a zapojení loďstev všech velmocí. V oblasti však stále hlídkují vojenská plavidla a jejich odchod by velmi pravděpodobně vedl k obnovení útoků. Velký nárůst incidentů je v oblasti Guinejského zálivu, hlavně u pobřeží Nigérie, kde se plaví mnoho ropných tankerů, ale místní námořnictva nemají na koordinované akce dostatečné kapacity, nebo jsou jejich protipirátské operace málo efektivní v důsledku nezájmu politiků, slabého výcviku či korupci. 

Dalšími rizikovými oblastmi jsou tradičně Singapurské úžiny a pobřeží Indonésie a Malajsie, kde je hustá lodní doprava. Zde “příznivé” geografické podmínky obrovského počtu ostrovů ztěžují ochranu lodí. 

Venezuela se vzhledem k ekonomickému a politickému kolapsu stala stálicí pirátských statistik, stejně jako Peru, relativní nováček, kde o zmenšující populaci ryb bojují malí, lokální rybáři a velké, často zahraniční společnosti  jejichž flotily nemají ochranu místních bezpečnostních složek.

Piráti se znovu a znovu objevují v oblastech, kde místní rybáři ztrácejí možnosti tradiční obživy a kromě záchranné sociální sítě místní, často chudé, státy nedokážou zajistit ani ochranu pobřeží. Zároveň jsou v těchto chudých/postkonfliktních částech světa k dispozici zbraně a další technologie jako GPS, přívěsné motory, rychlé čluny atp.. Útoky směřují hlavně na nákladní lodě, tankery, lodě přepravující chemické produkty a kontejnerové lodě. Malé jachty a rekreační plavidla se zatím v statistikách objevují výjimečně, v roce 2019 to byla jedna loď.  

Navzdory pozitivnímu vývoji, pirátství zůstává nebezpečným fenoménem, který ohrožuje námořní dopravu a zvyšuje náklady na pojištění, zajištění bezpečnosti lodí či palivo. Tyto se následně promítají do ceny zboží. Základní poučka zní: pirátství nelze vymýtit, pouze potlačit.

Více informací naleznete na International Maritime Bureau