Drama v GGR22: Tapio Lehtinen ztroskotal v Jižním Oceánu

Tapio na startu GGR22

18. listopadu

18. listopadu v 6:54 UTC aktivoval Tapio Lehtinen, plující na lodi Asteria, nouzovou bóji EPIRB. Tapio startoval letos 4. září a po překonání Atlantiku a průjezdu filmové brány u Kapského města, zamířil do Jižního oceánu. Plul bez potíží až do zmíněného 18. listopadu. Z povahy nouzového signálu EPIRB není možné zjistit, co se vlastně na lodi děje, nicméně v 8:52 aktivoval Tamio i PLB, tedy osobní záchranou bóji, což naznačovalo, že opustil loď a přesunul se do záchranného ostrůvku.

Okamžitě se rozjely záchranné práce, krizovým týmem v Port Elizabeth byly upozorněny všechny komerční lodě v okolí, z nichž nejbližší se nacházela 250 nm daleko. Současně byli na krizovou situaci upozornění i závodníci plující Tapiovi nejblíže, Kirsten Neuschäfer a Abhilash Tomi. Kirsten se nacházela 105 nm mil daleko a Tomi 170 nm. První potvrdil příjem Tomi a okamžitě změnil kurz na pomoc Tapiovi.

Kirsten Neuschäfer a její MINNEHAHA Credit:  Nora Havel / GGR 2022

V 9:22 UTC aktivoval Tapio nouzové sledovací zařízení YB3 umožňující zasílat i textové zprávy. V 10:02 UTC potvrdil záchranému týmu krizovou situaci, opuštění lodě a také, že má u sebe záchranné prostředky obsažené v grab bagu včetné záložní EPIRB bóje, ruční vysílačky, repsponderu a potravin s vodou.

Jeho poslední zpráva v 11:05 zněla: V RAFTU A VE STOJE JSEM DAL ASTERII POSLEDNI SBOHEN. PAK SE POTOPILA.

Podmínky na moři, vlny kolem dvou metrů, nenaznačovaly, co se mohlo stát. V té době potvrdila přijetí nouzové zprávy i Kirsten a neprodleně pod motorem zamířila vstříct na poslední pozici udanou Tapiem. Vzhledm k tomu, že byla asi o 70nm blíže než Tomi Abhilash, byl Tomi odvolán. Vzhledem k podmínkám uvedla Kirsten, že se do oblasti dostane přibližně v sobotu 19.11. ráno.

Zároveň kapitanát Kapského města požádal nákladní loď Darya Gayatri o změnu trasy a vyplutí na pomoc trosečníkovi. Darya potvrdila příjem, neprodleně změnila kurz a plnou parou vyplula do udané oblasti. Předpokládala, že tam bude 19.11. v poledne UTC.

19.listopadu

Kirsten Neuschäferová plula rychlostí 7 uzlů a do oblasti ztroskotání dorazila v 5:10 UTC jako první. Podmínky na moři však nebyly úplně příznivé (20 uzlů vítr a vlny 2,5 m) a tak nalezení trosečníka nešlo úplně snadno. Tapio sice viděl připlouvající plachetnici, ale Kirsten kvůli vlnám neviděla záchranný ostrůvek. Naopak slyšela Tapia na své lodní VHF. Nakonec se díky přesnému navádění krizovým týmem GGR povedlo Tapia nalézt a vyzvednout z raftu. Závěr záchranné akce ovšem nepřečkala část rumu z lodních zásob, neboť si jím oba aktéři po úspěšném Tapiově nalodění mocně  připili.

Pozice Tapiova ztroskotání

Kirstenina zpráva záchrannému týmu GGR: „Jsem teď plná adrenalinu, celou noc jsem kormidlovala, ale jsme v pohodě. (…) Vypili jsme nějaký rum (…) K záchraně není třeba gratulovat, každý by udělal totéž pro jiného námořníka, děkuji vám, kluci, že jste to zkoordinovali.

Nákladní loď Darya Gayatri potvrdila vyzvednuti Tapia i záchranného ostrůvku s tím, že míří do čínského přístavu Ryzhao, kde Tapia vysadí.

DARYA GAYATRI

Co se vlastně Tapiovi stalo a proč šla jeho loď ke dnu není zatím známo, budeme vás informovat, hned jak to bude možné.