Hurikán PAM útočí na Vanuatu

Před třemi dny se v Pacifiku zrodila tropická cyklona – hurikán. Je velmi silný, tlakový gradient je velmi strmý a rychlost větru dosahuje 130 uzlů (podle některých modelů se může rychlost větru ještě zvýšit). Hned od začátku všechny projekce trasy hurikánu PAM (jak byl pokřtěný) ukazovaly, že v cestě leží tichomořské ostrovy v čele s Vanuatu, potažmo možná Nový Zéland. 

Dnes, v pátek je jasné, že PAM zasáhne Vanuatu a přidružené ostrovy v Oceánii. V tenhle okamžik, kdy píši tyto řádky, PAM udeřil na Vanuatu. Nízké korálové ostrovy jsou velmi ohrožené a obyvatelé se nemají kam evakuovat. Nezbývá než se schovat, jak jen to je možné. Doporučují se pevné budovy, nejlépe na kopci, nezdržovat se u oken. Vlny, které PAM doprovázejí, mohou podle matematických modelů dosáhnout až 20 metrů, což je pro nízké korálové ostrovy devastující. Na Novém Zélandu je právě Martin Doleček, se kterým jsme ve spojení a který posílám pravidelné informace.

Nezbývá než se modlit a myslet na všechny kteří jsou teď v dosahu PAM ať už na souši nebo na moři.

-jfo-

pamm_2
Zrod PAM před třemi dny
pamm_3
Projektovaná předpověď trasy PAM

 

pamm_4
Zatím poslední satelitní snímek PAM. Je přímo nad Oceánií, Port Vila.

Zdroj fotografií: iCyclone