IMOCA – nové pravidla

Foto: imoca.org

Po skončení Vendée Globe dali členové technické komise, která sdružuje 15 týmů, hlavy dohromady a schválili nová pravidla, která budou pro třídu IMOCA (International Monohull Open Class Association) platit mezi roky 2021 až 2025. Z prohlášení komise vyplývá, že cílem byla evoluce pravidel vycházející z poznatků z poslední série závodů. Nové pravidla mají posunout bezpečnost a environmentální udržitelnost, neomezovat prostor pro inovace, ale zároveň udržet třídu přístupnou týmům s menšími rozpočty. Níže se stručně podíváme na jednotlivé změny.

Udržitelnost

Nová pravidla upřednostňují použití materiálů biologického původu (např. lněný vlákna) na nestrukturální části – např. navigační stolek, křeslo, lůžko… a nebudou se počítat do váhového limitu. Do roku 2023 bude jedna z maximálně osmi povolených plachet recyklovatelná. (Na Vendée už podobnou plachtu použili Pip Hare a Ari Huusela). Doposud byla povinnost mít na palubě dieselový motor, přitom při generování elektřiny už všichni spoléhali na obnovitelné zdroje. V rámci nových pravidel je možné předložit studii, a na jejím základě požádat o výjimku z povinnosti nést motor.

Všechny týmy musí podle nových pravidel vytvořit posudek na celkový životní cyklus některých částí (trup, kormidla, kýl, paluba) z pohledu environmentální zátěže. Tím vznikne ucelená sada dat pro budoucí posouzení dopadů stavby lodí na životní prostředí. No a všechny týmy se zavazují dodržovat “Chartu IMOCA” a dle možností i jinak omezovat dopady na životní prostředí.

Omezení foilů

Foily budou v příštích letech zásadním prostředkem pro zvyšování výkonu lodí IMOCA. Zároveň ale bude jejich vývoj přístupný primárně bohatým týmům, a při tom bude růst nejen cena lodi (výroba jednoho vyjde na statisíce eur) ale i nároky na bezpečnost a ovladatelnost. Aby se nesnížila bezpečnost a neotevřely nůžky mezi bohatými a chudými týmy, vzniklo “pravidlo krabice” do které se foily budou muset vejít. Mohou ale mít rozličné tvary a geometrii. V praxi by v rámci nových pravidel stále prošly velké foily, jaké používal Charal nebo Hugo Boss.

Foto: imoca.org

Bezpečnost

Poslední ročník byl relativně bezpečný – měřeno počtem incidentů a jejich vážností vzhledem k počtu startujících. Zásadní byla nehoda Kevina Escoffiera (potopení lodě). Kromě ní se pak jednalo o tři kolize, které vedly k odstoupení závodníků. V nových pravidlech bylo zohledněny zkušenosti s uložením bezpečnostního vybavení a upraveny patřičné směrnice. Zvýšil se objem uzavřených prostor, takže i zatopené plavidlo by mělo mít dostatek vztlaku k udržení 110% své váhy. Zvýšily se pevnostní kritéria pro kýl a foily, aby byly odolnější při kolizi. Stanovila se skupina pro návrhy nových systémů detekce rizikových objektů v plavební dráze lodě.

Komise zvětšila záklon stěžně z max 4° na max 6°, což má dát soutěžícím více možností při volbě plachet v extrémních podmínkách jižních oceánů. Další úpravy na stěžni mají umožnit více možností použití bouřkových plachet.

Foto: imoca.org

Kontrola nákladů (rozpočtů)

Složité téma pro třídu IMOCA i každý sport, který má jako jeden z cílů posouvání technologických možností. Kromě nové techniky je ale vždy přínosné, když se ukáže, že i starý materiál dokáže být v rukou šikovného skippera konkurenceschopný. Komise proto navrhla tři cesty, jak udržet investice a technický rozvoj a zároveň zachovat přístupnost menším týmům.

Lodní elektronika a možnosti telemetrie se rychle posouvají a jsou to oblasti, kde se lepší rozpočet projeví nejrychleji. Podle nových pravidel musí být každý senzor v ceně nad 10 000 Eur použitý na lodi vyráběn také komerčně a zároveň na seznamu autorizovaných výrobců, který se bude postupně rozšiřovat.

Komise odsouhlasila počet plachet, který může tým použít během kampaně -tj. během přípravy, na menších soutěží a na samotné Vendée Globe. Cílem je maximalizovat dobu použití plachet, a malé týmy tak nebudou bity, pokud si nemohou dovolit hromady nových plachet.

V rámci jiných úprav pravidel, které určují např. použité materiály a konstrukci či váhu bude přidaným efektem, že nebudou předmětem zásadních investic a proto podobně náročné na výrobu a cenu. Kromě toho se zvýší počet standardizovaných dílů. Kromě stěžně, kýlové ploutve a mechanismu jeho naklánění to bude nově i ráhno, pevná takeláž a systém satelitní komunikace.

Jestli se vám články na Kráse jachtingu líbí a chtěli byste nás podpořit, pošlete prosím jakoukoliv částku na účet: 4654910001 bankovní kód 2010 variabilní symbol 1122.
Moc díky!