Jachtařská akademie: proběhlé přednášky a akce

Jachtařská akademie je centrum pro výuku všech forem jachtingu jak pro závodníky tak pro kohokoliv z řad veřejnosti. Od začátku tohoto roku už stihlo proběhnout nemálo akcí, o kterých si zde můžete přečíst. A také nemálo akcí se chystá! Všechny informace najdete na stránkách www.jacht-akademie.cz.


Proběhlé akce Jachtařská akademie v roce 2018

1) Dne 30. 1. 2018 v čase od 10 do 18 hod proběhlo školení trenérů ČSJ anglickým koučem Ianem Clinganem ( jeho medailonek je umístěn na www.jacht-akademie.cz)  na přírodovědné fakultě Karlovy university za přítomnosti 35 trenérů, včetně všech trenérů, které vedou reprezentační týmy. Jednalo se o celodenní akci, během které Ian přiblížil své metody tréninků a to jak v olympijských kampaních, tak i v mládežnickém jachtingu. Dále vysvětlil  a uvedl na příkladech metodiku a scénáře tréninků, které se používá v britských , jachtařských týmech. Na konci témat vždy zbyl čas na dotazy a praktické příklady. Naši zkušení jachtaři Martin Trčka a Tomáš Musil vždy v češtině shrnuli základní Ianova témata a i doplnili o vlastní poznatky. Vše se natáčelo a bude umístěno na www.jacht-akademie.cz .

2) Dne 30. 1. 2018 v čase od 18.30 do 21. 00 hod proběhl seminář Mariana Jelínka( jeho medailonek je umístěn na www.jacht-akademie.cz) s názvem Mentální koučink vrchového sportovce. Přítomno bylo 75 nadšených posluchačů, kterým Marian vysvětloval na příkladech, jak je důležité používat ve sportu hlavu, ale i v jiných činnostech. Vysvětlil své metody jak se zbavit rušivých vlivů při sportovních výkonech, odbourávání strachů a využívání relaxace. Dále oznámil navázání spolupráce s naším nejlepším off- shore jachtařem Milanem Koláčkem a souhlasil  s další spolupráci s Českým svazem jachtingu.
Další seminář, plánovaný na podzim, by rád zaměřil již na praktické příklady z jachtařské závodní činnosti a vysvětlil metody na zlepšení mentálního stavu závodníka.

3) Dne 6. 2. 2018 v čase od 18.30 do 19.30 hod proběhl seminář Milana Koláčka (jeho medailonek je umístěn na www.jacht-akademie.cz ) a názvem Navigační a Weather Routing systémy. Asi není u nás větší odborník na tuto problematiku a také zájem 110 posluchačů svědčil o tom, že tato správně zvládnutá dovednost je pro širokou jachtařskou veřejnost, velmi žádaná. Na praktickém příkladu z oblasti středozemního moře ukázal možnosti vhodného  programu a stanovení optimálního naplánování požadované trasy. Velké množství dotazů na závěr Milan zodpověděl, ale na některé ani nedošlo. Určitě bude zájem uskutečnit navazující seminář. Vše bylo opět nahráváno a bude umístěno na Jachtařskou akademii.

4) Jako naprosto vyjímečný zážitek proběhla  následující přednáška světové legendy z Francie Jeana Le Cama ( jeho medailonek je umístěn na www.jacht-akademie.cz). Jean nejprve okomentoval svůj film z posledního ročníku Vendee Globe, kde se umístil na 6. místě a jako druhá loď v cíli mezi plachetnicemi bez foilů. Následně v moderovaném rozhovoru, který byl skvěle tlumočen do češtiny, přiblížil jachtařský život žijící námořní legendy. Pohovořili o svém utržení kýluv závodě Vendee Globe  v roce 2008 u Mysu Horn i následné záchranné akci. Zároveň i podpořil morálně úsilí našeho jachtaře Milana Koláčka v jeho úsilí prvního startu českého reprezentanta na startu nejtěžšího závodu kolem světa Vendee Globe 2020. Na závěr byl odměněn neutuchajícím, dlouhotrvajícím potleskem. Pro některé ze 110 účastníků, životní zážitek. Poděkování Českému svazu jachtingu za podporu Jeanovi účasti.

5) Dne 13. 2. od 18. 30 hodin proběhla dlouho očekávaná přednáška Petra Dvořáka o Metrologii. Petr Dvořák je profesionální letecký meteorolog, tiskový mluvčí ČHMÚ a bývalý pilot a instruktor paraglidingu. V natřískaném sálu bylo nejméně 100 posluchačů, až si někteří neměli kam sednout. Petr v první hodině zabrousil až ke vzniku vesmíru a evoluci života, až se postupně dostal k současným meteorologickým údajům jako je Coriolisova síla, globální cirkulace, vznik bouří a hurikánů. Dále nás provedl od prvních pokusů o numerickou předpověď, až po vysvětlení různých meteorologických snímků. Pro některé přítomné jachtaře byla přednáška zaměřena více teoreticky a postrádali zde praktické ukázky, použitelné v jachtařském světě. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že na tuto přednášku budou navazovat další dvě, které přislíbili připravit naši špičkoví jachtaři- Milan Koláček a David Křížek. Bude se jednat o Metrologii v okruhovém závodění a o Meteorologii na moři.

Všechny přednášky a semináře najdete volně přístupné na stránkách www.jacht-akademie.cz, kde je můžete shlédnout. Plánují se také další akce, o kterých se dočtete na stránkách.