Jak se vyznat v typech plachetnic, plachet a oplachtění?

škuner s příčnými plachtami. Zdroj: Theyachtowner.net

Jola, škuner, keč, vratiplachty, bermudské oplachtění… Snad každé lodi se říká jinak, a ještě má každá jiné plachty! Kdo se má v tom všem vyznat? Krása jachtingu vám s tím pomůže! 

Dnes se podíváme na typy jednostěžňových a dvoustěžňových plachetnic a nejčastější druhy oplachtění. Na další, v našich zeměpisných šířkách méně obvyklé nebo už dokonce historické plachty, se podíváme v některém z dalších článků.

 

Typy jednostěžňových a dvoustěžňových plachetnic


Catboat

Catboat

Catboat (angl. “catboat“, český název není): jeden stěžeň, jedna plachta. O tomto typu plachetnice jsme psali v článku Pabouk 700: Francouzský retro minimalismus)


Šalupa

Šalupa

Šalupa (anlg. “sloop“): nejpopulárnější mezi sportovními a rekreačními jachtami. Jeden stěžeň, dvě plachty.


Kutr

Kutr

Kutr (angl. „cutter“):  jeden stěžeň, jedna hlavní plachta, dva nebo více předních plachet na oddělených stězích (pozn.:od „stěh“).


Jola

Jola, angl. “yawl”

Jola (angl. „yawl“): dva stěžně, přičemž zadní je za kormidelním kolem/pákou.


Keč

Keč

Keč (angl. „ketch“): dva stěžně, přičemž zadní je před kormidelním kolem/pákou.


Škuner

Škuner (angl. „schooner“): dva stěžně, přičemž zadní je stěžněm hlavním.


Typy plachet

Latinská (bezanová) plachta

Latinská (bezanová) plachta

Latinská nebo bezanová plachta (angl. lateen sailing rig): trojcípá plachta, zavěšená na šikmém ráhně. Umožňuje plavbu nejen na zadní, ale i boční vítr, a taky na křižování proti větru. Hojně se používala na zámořských objevitelských plavbách, například na karavelách, ale najdeme ji na současných lodích. Byla vynalezena v oblasti Dalmácie ještě před naším letopočtem.


Lugrová plachta

Lugrová plachta

Lugrová plachta (angl. lug sailing rig): čtyřcípá plachta, zavěšená na ráhně, které při zvednutí zakrývá stěžeň. Může být doplněná o vrcholovou lugrovou plachtu (nad ráhnem). 


Rozpěrová plachta

Rozpěrová plachta

Rozpěrová plachta (angl. spitsail sailing rig): čtvercová plachta, jejíž přední lík je upevněn na stěžni, a zadní horní roh je podepřen ráhnem, upevněným v dolním předním rohu plachty. Je považována za předchůdkyni vratiplachty.


Vratiplachta neboli gaflová plachta

Vratiplachta

Vratiplachta nebo gaflová plachta (angl. gaff sailing rig): čtvercová plachta, která je upevněná na stěžni mezi ráhnem a vratiráhnem. Může být doplněná o vrcholovou vratiplachtu (malá plachta nad vratiráhnem). Anglicky se vratiráhno nazývá “gaff”,. odtud pochází i název tohoto typu plachty. I v češtině se běžně setkáte s termínem “gaflová plachta”. A víte, odkud se vzalo české pojmenování “vratiplachta” a “vratiráhno”?  My jsme se toho nedopátrali. Pokud vy ano, napište nám.


Bermudské oplachtění

Bermudské oplachtění

Bermudské oplachtění (angl. bermuda sailing rig): dnes nejčastější druh plachty na sportovních a rekreačních lodích. Byla vyvinuta v 17. století na Bermudách ze staršího typu plachty leg-of-mutton (pozn redakce: doslovně “skopová noha”. Český název tato plachta nemá.). Nejlépe ze všech plachet dokáže využít sílu větru pro plavbu proti větru. Takže správné pojmenování běžné charterové plachetnice je bermudská šalupa, nebo také šalupa s bermudským oplachtěním.

Leg-of-mutton. Zdroj: stexboat.com

Příčná (ráhnová) plachta

Příčná (ráhnová) plachta

Příčná neboli ráhnová (angl. square sailing rig): čtvercová plachta, připevněná horním lemem k ráhnu. Nejlépe funguje při zadobočním větru, a nedá se použít ke stoupání proti větru. 


Takže můžeme mít například škuner s vratiplachtou:

Škuner s vratiplachtou. Zdroj: Pixabay

Šalupu s vratiplachtou:

Šalupa s vratiplachtou. Zdroj: Wikipedie

Catboat s latinským oplachtěním: na obrázku je felucca, tradiční egyptská loď, která je na Nilu stále k vidění.

Felucca s latinskou plachtou. Zdroj: Wikipedie

Jola s bermudským oplachtěním:

Jola s bermudským oplachtěním. Zdroj: Wikipedie

Škuner s příčnými plachtami:

škuner s příčnými plachtami. Zdroj: Theyachtowner.net

A nejčastější sportovní a rekreační plachetnice jsou šalupy s bermudským oplachtěním:

Šalupa s bermudským oplachtěním. Zdroj: Ramadaincheon.com