Kapitán stíhán po pěti letech od nehody na řecké charterové lodi

Britský jachtař začal být trestně stíhán v Řecku 5 let poté, co havaroval a poničil charterovou plachetnici během prázdninové plavby v Řecku.

Gideon Meade byl společně se svým bratrem a dalšími dvěma přáteli v červnu 2011 na dovolené na plachetnici v Řecku. Během plavby najel kýlem lodi na skálu. Škodu však zaplatil ze své kauce a věřil, že je tím celá záležitost vypořádána. Byl však velmi překvapen, když v květnu 2016 obdržel soudní předvolání od správního soudu v Athénách prostřednictvím zastoupení UK Home Office. Předmětem soudního řízení je způsobení škody z nedbalosti.

Gideon Meade plul na lodi Harmony 47 v souostroví Kyklády v červnu 2011. Během posledního dne charterové plavby pluli na motor do Lavrionu (na pevninské části Řecka). Vyplouvali ze zátoky na východě ostrova Makronisos.

Náraz v 5ti uzlech

Posádka měla podezření, že mapový plotter, který je na lodi, není dobře zkalibrován. Na plotteru byly zobrazeny skály vyčnívající z jižního konce ostrova. Použili tedy papírové mapy, aby se lépe zorientovali a obloukem se vyhnuli nebezpečné překážce. Loď však najela v rychlosti 5 uzlů rovnou na skálu. Náraz způsobil velikou trhlinu v trupu kolem místa, kde je kýl spojen s trupem lodi, což způsobilo zatékání vody do lodi.

Skipper Meade, který měl rozsáhlé zkušenosti z charterových plaveb a licenci ICC (International Certificate of Competence), a ostatní členové posádky začali řešit záchranu lodi a posádky.  Vyslali celkem 3 x Mayday signál, ale nedočkali se žádné odpovědi. Rozhodli se tedy pokračovat do Lavrionu a starali se o to, aby měli pod kontrolou vodu, která vnikala dovnitř trupu. Poté kontaktovali majitele lodi mobilním telefonem. Majitel zajistil jeřáb v maríně tak, aby bylo loď možné vytáhnout z vody ihned po připlutí do maríny.

Gideon Meade souhlasil s úhradou škody vzniklé na lodi ve výši 1600,- GBP a byl vyzván k sepsání protokolu na místním úřadě policie. Tím si myslel, že je celá záležitost vyřešena.

Po pěti letech obdržel soudní předvolání, kde se uvádí. „Najetí plavidlem na mělčinu plavidla z nedbalosti, které mohlo způsobit poškození cizí věci… vzhledem k nedostatku pozornosti, chybného čtení mapy a špatného vedení plavidla s možností odnětí svobody až na jeden rok nebo na dva roky, pokud byl čin způsoben záměrně.”

Kapitán Meade uvedl: „Zástupce charterové společnosti, od které jsme měli vypůjčenou loď, uvedl, že ještě nikdy neslyšel o podobném řešení vzniklého problému, avšak řecký právník potvrdil, že je to přesně tak, jak by zákon měl být uplatňován. Jachtaři a charterové společnosti v Řecku jsou znepokojeni dopady, které toto rozhodnutí může mít na rozhodování jachtařů, kteří se ocitnou v nouzi a potřebují pomoc.

Člen Jachtařské asociace Tony Cross, zkušený skipper, který plul na jachtách v Řecku již mnohokrát, uvádí: „Z mého pohledu toto rozhodnutí řeckého soudu bude mít za následek to, že v nebezpečných situacích se námořníci budou obávat vysílat nouzové signály Pan-Pan nebo Mayday. Tato skutečnost by potenciálně mohla vést ke ztrátám na lidských životech.”

Skipper Meade dodává: „Jsem velmi překvapen a zklamán, že je tento případ otevřen jen několik dnů před vypršením lhůty, kdy je možné zahájit trestní stíhání. Rovněž tak možnost nepodmíněného trestu odnětí svobody mi připadá přehnaná. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdybych přestal spolupracovat, ale stále chci mít možnost v budoucnu plout v řeckých vodách.”

“Řecké orgány však nemusí být v souladu s platnými právními normami ve Velké Británii”, řekl Gus Lewis, expert, který zpracovává právní záležitosti pro RYA.
Je možné, že charteroví kapitáni ve Velké Británii mohou být stíháni a pokutováni v důsledku způsobení škody na charterové lodi, a to i poté, co prokazatelně volají o pomoc a uhradí případné vzniklé škody, je-li škoda způsobena z nedbalosti nebo úmyslně. I v případech, kdy je poškozena jen charterová jachta.

nabourany_kyl

Poškození lodi a jejího kýlu bylo zřetelné. V létě 2011 pět dalších jachet najelo v oblasti Makronisosu na stejné skály.

Překlad článku časopisu Yachting Monthly – léto 2016 – Jirka Brožek

1 COMMENT

  1. Řešení: na všech sociálních sítích okamžitě vyhlásit bojkot všem řeckým charterovkám a ty se už postarají o “pořádek” u soudů!

Comments are closed.