Kardinální znaky ve dne a v noci – jak si je zapamatovat?

Kardinál v South East Ryde Middle. Zdroj: geograph.co.uk

Kardinální znaky. Velmi důležité navigační body, a taky pro spoustu lidí těžko zapamatovatelné. Ve dne jsou to samé trojúhelníky, v noci to pořád bliká… Proto snad na každé charterové jachtě v oblastech, kde se vyskytují mělčiny, najdete v dohledu od kormidla schéma kardinálů. Nebylo by ale skvělé si kardinální znaky konečně pořádně zapamatovat a tabulku nepotřebovat? Krása jachtingu vám s tím pomůže!

Kardinální znaky (angl. Cardinal Marks) – schéma.

Sever a jih: šipky ukazují směr jako na mapě. Sever nahoře, jih dole. 

Západ a východ: Poláci na to mají mnemotechnickou pomůcku “Gruba Ruska, chuda Francuzka” neboli “tlustá Ruska, hubená Francouzka”. Západní kardinál má “pas” jako Sofie Lorenová, východní ne. Sofie sice nebyla Francouzka, ale pas měla opravdu úzký! (no na ten východní znak jsou ještě i jiné mnemotechnické pomůcky, ale to tady nebudeme raději ventilovat 🙂 ; pozn. Jardy)

Co se barev týče, tak černá je vždy tam, kde jsou špičky trojúhelníků. Pamatujte si to třeba podle toho, že špičkoví manageři chodí v černých oblecích. Anebo si představte manažera v černém obleku na pláží – malá černá tečka na velké žluté pláži. 

A jak v noci?

Sever: bílé záblesky bez pauzy. Pamatujte si, že na severu pořád sněží

Východ: tři bílé záblesky a pak pauza. Pamatujte si, že Kašpar, Melichar a Baltazar byli tři králové z východu.

Jih: šest bílých krátkých záblesků, jeden dlouhý a pauza. To je jediný kardinál, který má dlouhý záblesk. Pamatujte si, že na jihu jsou dlouhé dny.

Západ: devět bílých záblesků  a pauza. Můžete si to pamatovat podle římských číslic: v IX je “X” jako západní kardinál za dne – dva trojúhelníky, dotýkající se vrcholy uprostřed. Můžete si to pamatovat podle toho, že v roce 89 (devět!) se Československo odtrhlo od Východu a dalo se na Západ. Můžete si pamatovat, že 9. měsíc je září, který začíná na Z, jako “západ”. Anebo si prostě řeknete, že když to není sever, jih ani východ, je to západní kardinál. 

A hlavně si pamatujte – kam ukazuje kardinál, tam je bezpečná voda! Takže severní obeplujete po severní straně, jižní po jižní atd.

Zbývají poslední dva kardinální znaky – izolované nebezpečí a bezpečná voda. Jeden je bílo-červený a druhý černo-červený, a někdo si je může plést. 

Izolované nebezpečí: červeno-černě pruhovaný znak se dvěma koulemi na vrcholu. Zkrátka všude kolem (koule) je nebezpečno (červeně). V noci bliká 2x. Zapamatovat se to dá například podle citoslovce “au au” – bolest, nebezpečí.

Izolované nebezpečí (angl. Isolated Danger Mark)

 

Bezpečná voda: bílo-červeně pruhovaný znak s jednou koulí na vrcholu. Tady žádná mnemotechnická pomůcka není, zkrátka jak je tam bílá, můžeme bezpečně plout. V noci bliká jedním dlouhým zábleskem každých 10 sekund. Je to zkrátka takové líné blikání, můžeme se uvolnit a klidně plout. Kdo zná morseovku, ví, že tato bóje bliká písmenem “A”. Čili “ááááá, pohoda”. 

Bezpečná voda (angl. Safe Water Mark)

Tak šťastnou plavbu a alespoň stopu vody pod kýlem!