Kde hodit kotvu?

Titulek článku je možná mírně zavádějící, protože je jasné, že každý chceme hodit kotvu v bezpečné, krásné a hlavně liduprázdné zátoce. Ale právě ten poslední bod bývá problém. Liduprázdných zátok ubývá, a jeden aby je hledal jak tu kupku v jehle sena. Neříkám, že nejsou, ale stále častěji člověk kotví společně s větším či menším množstvím jiných lodí a takové kotvení bývá někdy oříšek.

Nebudeme se tu dnes zabývat technikou kotvení, vhodnými kotvami a tak dále. Dnes si představíme jednu jednoduchou radu, nebo možná zásadu, která se bude při kotvení v zátoce s ostatními loděmi hodit. Takže, kam hodit kotvu?

Plachetnice stojící na kotvě (nejčastěji na jedné) a nevyvázána ke břehu se bude na kotvě točit podle větru. Proto je nutné předvídat, kam se můžou plachetnice točit a kam se budu točit já, abych do nich nevrazil a vice versa ony do mě. Zásady jsou jednoduché:

  1. Kotvím vždy proti větru
  2. Kotvu házím na úrovní zádí plachetnic přede mnou

Lépe to vysvětlí následující obrázek.

Plachetnice se blíží na místo kotvení.
Kotva hozená na úrovni zádi lodí. Skutečně je dobré hodit ji na úrovni zádi, protože silnější vítr bude loď snášet do stran, než kotva zabere.

Hozením kotvy na úrovni zádě plachetnic stojících přede mnou zajistím, že ani když se vítr otočí o 180°, tak do nich nevrazím. Ideální případ je, když se plachetnice v zátoce poskládají do pravidelného obrazce, tak jak vidíte na následujícím obrázku.

Ideálně zakotvené plachetnice. Na kotvě se točí, aniž by jedna druhou ohrozily.

Ale bohužel, svět není dokonalý. A tak stačí jeden nebo dva exoti, kteří hodí kotvu úplně blbě a celý ten pravidelný obrazec rozbijí. A pak je každá rada drahá a člověk musí velmi vážit, kam kotvu hodit a co přinese případná změna směru větru.

K téhle jednoduché zásadě připojím ještě tři upozornění. Především pamatujte, že katamarány a motorové čluny reagují na vítr jinak než jednotrupé plachetnice. Nemají hluboký kýl a i když se po větru otáčí také, zabere to jiný čas než jednotrupé plachetnici. Prostě jednotrupá plachetnice se otočí cobydup a vedle stojícím velkému motoráku to může trvat dvakrát delší dobu – čili nemusí své místo upustit dostatčně včas, zatímco vaše loď se vlivem větru hrne na jeho místo. Je dobré být v takovém případě na palubě a mít nahozený motor.

A druhá věc, lodě stojící na kotvě a vyvázané zádí ke břehu se vlivem větru netočí vůbec. Zejména v úzkých zátokách to může být značný problém a loď stojící na kotvě volně nemusí mít na otáčení vůbec žádný prostor. Nehledě na to, že lodě vyvázané zádi ke břehu mají řetěz často položený v pravém úhlu ke směru v jakém se ho chystáte hodit vy a tak se přehození jejich řetězu skoro nevyhnete.

Rozměry plachetnic jsou na obrázku trošku přehnané. Nicméně je zřetelné, že kotvit uprostřed zátoky bude obtížné, protože nepřehodit někomu kotvu je takřka nemožné.

A třetí věc, pamatujte, že ten, kdo dřív do zátoky přijede má právo výběru místa a ostatní, kteří připlují po něm, se mu přizpůsobují.

Tak to je dnes všechno a ať vám vždy kotva dobře drží!