Kolize lodi Esprit u ostrova Jersey


Jak již bylo avizováno v upoutávce o kolizi charterové lodě u ostrova Esprit, přinášíme teď podrobnou reportáž o celém incidentu. Red.

V úterý 2.5. večer vyplula charterová plachetnice Esprit (typ OVNI 345 o délce 35 stop) pod francouzskou vlajkou s českou šestičlennou posádkou na zpáteční cestu z britského přístavu Portsmouth. Den před tím dosáhla posádka Portsmouthu nonstop plavbou z francouzského Saint Malo a po prohlídce přístavu a muzea se teď přes kanál La Manche vracela zpět.

Esprit ve svém domovském přístavu Saint Malo.
Esprit ve svém domovském přístavu Saint Malo.

Foukal příjemný severovýchodní vítr 15-20 uzlů a loď bez problémů obeplula ostrov Wight a zamířila k mysu Cherborough, podél kterého měla v úmyslu pokračovat na ostrov Guernsey. Byla jasná měsíční noc a posádka snadno překonala první i druhý pruh rozdělené plavební dráhy s provozem velkých lodí a podle plánu společně s počínajícím přílivem dorazila kanálem Little Russel do přístavu St. Peter Port. Noc strávila v poklidu v místním jachetním přístavu.

Druhý den 4.5. vyrazila Esprite k ostrovu Jersey, přístav St. Helier, kterého dosáhla v pozdních odpoledních hodinách a v době odlivu, kdy marina byla nepřístupná. Esprite strávila asi hodinu u čekacího mola a během té doby se posádka rozhodovala, kde přečká noc. Vzhledem k tomu, že bylo v plánu v pátek 5.5. vyplout brzo ráno a dosáhnout co nejdříve Saint Malo, nepřicházela noc v marině v úvahu, protože přiliv by umožnil opustit marinu až pozdě dopoledne. Posádka se proto rozhodla opustit St. Helier a zůstat na noc na kotvě ve vedlejší široké a relativně mělké zátoce Saint Aubin Bay, která je v námořních mapách a pilotech označena jako kotviště.

Místo incidentu. Ostrov Jersey.
Místo incidentu. Ostrov Jersey.

Vstup do zátoky je označen zelenou a červenou bójí, jejichž spojnice tvoří pohodlný tranzit vedoucí do středu zátoky, kde Esprit na mapové hloubce asi 5 metrů zakotvila. V době kotvení se díky přílivu nacházelo pod kýlem asi 8 metrů vody a posádka vypustila za večerního šera asi 50 metrů řetězu. Kotva držela dobře, zátoka byla na aktuální vítr krytá a postoj byl klidný. Kapitán nechal rozsvítit kotevní světlo a po nastavení kotevního alarmu a po večeři se posádka odebrala do kajut.

Těsně po půlnoci otřásl lodí obrovský náraz.

Francouzský ocelový keč Aztec Lady, o hmotnosti 69 tun a délce 70 stop s tříčlennou profesionální posádkou a se šesti  klienty na palubě zamířil o půlnoci na stejné kotviště v Saint Aubin Bay. Ač vybaven radarem a za měsíční noci, nevěnoval kapitán přiblížení na kotviště dostatečnou pozornost a přídí narazil do zadní části kotvící plachetnice Esprit.

Kapitán Esprit později líčil: „Lodí otřásl náraz. Spal jsem ve spacím pytli v salonu a náraz mě probudil. Bylo mi jasné, že do nás něco najelo. Bleskově jsem se vyhrabal z pytle a vyběhl do kokpitu. Nad naším kokpitem se tyčila obludná příď jiné lodi. Moje první slova byla „do prdele“.“

Náraz vyburcoval i spící posádku, která začala vylézat z kajut a ve spěchu se oblékat a shánět se po záchranných vestách. Člen posádky vypráví:

„Zrovna jsem usínal když najednou jakoby někdo uhodil do lodi obrovským kladivem. Loď sebou škubla a z poliček v kajutě popadaly uložené věci. Bylo mi jasné, že do nás něco narazilo a že musíme ven a to hezky rychle. Reálně hrozilo, že se potápíme. Bleskově jsem si natáhl jachtařské oblečení a vyběhl z kajuty do kokpitu. Nedaleko nás stála velká loď, kterou jen slabě osvětlovala její poziční světla. Náš kapitán stál na boku lodi, nakláněl se nad vodu a svítil na bok naší lodi baterkou. Viděl jsem prohnutý bok a zdemolované zábradlí. Okamžitě jsem se vrátil zpátky do salonu a s ostatními členy posádky jsme zpřevraceli podlážky, abychom zjistili, jestli nabíráme vodu.“

Esprit zůstala stát na kotvě a Aztec Lady ihned po nárazu opsala kruh a byla připravena začít záchranné práce. Její kapitán stál na palubě a voláním na Esprit se snažil zjistit rozsah škod. Další člen posádky Esprit k tomu dodáva:

„Jeho volání s francouzským přízvukem: „Are you sinking, are you sinking?“ bylo až legrační, zejména pro každého, kdo zná humorné jachtařské video, kde německá pobřežní stráž na volání „We are sinking“ odpovídá s německým přízvukem „What are you thinking about?“. Tím to ale nechci zlehčovat, byli jsme v šoku a on zjišťoval, jak velký ten průšvih je.“

Poškození Esprite. Foceno v noci.
Poškození Esprite. Foceno v noci.

Kontrola pod přepážkami naštěstí průsak vody neodhalila a tak pokroucený bok, zdemolované zábradlí a bimini zůstalo jediným vážným následkem nárazu. Esprit, typ OVNI 354 je totiž Alubat, tedy hliníková loď, která náraz cizí, mnohem těžší lodě, přestála bez větších následků. Co by ale následovalo, kdyby zasažená loď byla běžná laminátová, se nechce ani domýšlet. Její potopení by bylo vysoce pravděpodobné.

Poškození Esprit. Foceno v noci.
Poškození Esprit. Foceno v noci.

Kapitán Esprit zkontroloval celou loď a pak mohl kapitána Aztec Lady uklidnit. Bezprostřední nebezpečí nehrozilo a celá posádka byla zdravá. Pak zavolal kapitán Esprit vysílačkou pobřežní stráž (Port Police) a celý incident nahlásil řídícímu na věži v St. Helier. Reakce věže byla okamžitá a věcná. Po ověření stavu obou lodí, popisu celé kolize a ujištění, že není potřeba další asistence, doporučil řídicí oběma lodím navštívit ráno v 9:00 kapitanát a celou záležitost nahlásit do protokolu. Obě lodě pak strávili na kotvě klidnou noc bez dalších událostí.

Ráno navštívil francouzský kapitán lodě Aztec Lady loď Esprit, kde nechal ofotit všechny své osobní a profesionální údaje, ještě jednou se omluvil a pak Aztec Lady zvedla kotvy a odplula směrem k Francii. Zajímavostí bylo, že řídící z věže přístavu v St. Helier, poté co na radaru zřejmě viděl, že Aztec Lady odplouvá pryč, jí vyzval jí k návratu a k dostavení se na kapitanát. Aztec Lady ale nedbala a zmizela směrem k pevnině. Naopak Esprite doplula ukázněně do St. Helier.

Příď Aztec Lady. V úrovni kotev je dobře vidět odřené místo, kterým loď narazila do Esprite. V tom místě byl horní bort Esprite a dá se představit, jak vysoko se příď Aztec Lady tyčila nad Espritem.
Příď Aztec Lady. V úrovni kotev je dobře vidět odřené místo, kterým loď narazila do Esprite. V tom místě byl horní bort Esprite a dá se představit, jak vysoko se příď Aztec Lady tyčila nad Espritem.

V St. Helier navštívil kapitán kapitanát, kde nahlásil a popsal celou záležitost. Vyřizování trvalo asi dvě hodiny a k polednímu mohla již Esprit vyplout směrem k Saint Malo, kam v pořádku večer dorazila.

Vzhledem k tomu, že loď byla pojištěná, a kapitán Esprit získal všechny nacionále kapitána Aztec Lady, včetně potvrzeného zápisu nehody ze Saint Helier, neměla by být škoda pro loď fatální. Podle vyjádření posádky Esprit vzal majitel lodě a charterové společnosti Saint Malo Sailing celou věc v klidu. Nakonec celá věc vše dopadla bez dalších následků pro všechny zúčastněné a tak jenom fotografie promáčklého boku lodě, zdemolovaného bimini s relinkem a uraženého vazáku zbyly jako vzpomínka na události u ostrova Jersey.

4 COMMENTS

Comments are closed.