Lodní zdvihadlo na Slapech

Před nedávnem jsem zde připravila článek o plánovaných projektech na přehradě Orlík a o tom, jak tyto projekty zasáhnou do plavebních sezón a kolísání hladin. Jednalo se o rekonstrukci některých sjezdů do vody, rekonstrukci stávajícího lodního výtahu a hlavně o vybudování úplně nového lodního zdvihadla přes přehradu Orlík na přeplavování velkých lodí, parníků a hotelových lodí. Tento projekt je v plánu v rámci „znovu-splavnění“ části významné vodní cesty na Vltavě, aby větší lodě mohly proplout od Českých Budějovic až do Prahy a následně teoreticky až do Hamburku. No a stejná úprava čeká i Slapskou přehradu.

Na překonání Slapské přehrady teď funguje pouze pro malé a bezkýlové lodě traktor s přívěsem. Traktor vás nabere nahoře nebo dole u přehrady a normálně po silnici převeze na druhou stranu. Aby se i Slapy připojily ke splavnosti Vltavy, je i tam na plánu velké lodní zdvihadlo. Dle mého názoru dokonce ještě zajímavější než na Orlíku.

Je tedy pravda, že už původní projekt výstavby vodního díla Slapy z roku 1954 počítal s vybudováním plavebního zařízení pro přepravu lodí do nosnosti 300 tun. V plánu bylo vertikální zdvihadlo na pravém břehu, ale projekt nebyl dokončen z klasických důvodů – časová tíseň a nedostatek financí. Jediné, co se z projektu na zdvihadlo postavilo, je stavební část plavební komory na pravém břehu na horní vodě.

Bude se tedy budovat velké lodní zdvihadlo na pravém břehu ve svahu. Když připlujete dole pod přehradu, vplujete do vany zdvihadla, která má délku 45 m, šířku 6m a hloubku 2,7 m. Ta vás po pravém břehu vyveze nahoru do horní stanice, kde proplujete tzv. lodní výhybnou. Výhybna jsou 2 vodní tunely vedle sebe, jeden pro vyplouvající lodě a druhý pro vplouvající. Na výhybnu navazuje plavební komora, která má za úkol vyrovnávat neustále kolísající hladinu slapské přehrady.

Strojovna bude zasazena do skály pod zdvihadlem, pod kterou budou dvě svislé šachty pro protizávaží, které vanu pohání. Zdvihadlo bude celkem překonávat rozdíl hladin 54,6 m a dle odhadů bude jedno proplavení trvat 55 minut. To není úplně krátký čas, zvlášť když přičteme ještě čekání. Na druhou stranu, pokud se pravidelně plavíte některými plavebními komorami, tak víte, že i klasická komora může trvat až ¾ hodiny. Třeba když obsluha komory jaksi nehledí na provozní řád, vy připlujete na celou hodinu, kdy se má proplouvat odzdola nahoru, a zjistíte, že komora má hladinu nahoře a teprve v celou dovnitř vplouvají lodě na proplavení dolů…

Jediné, co se mi nepovedlo dohledat, je na kdy je projekt plánovaný. Investor je Ředitelství vodních cest ČR a projektant Pöyry Environment a.s., ale například zhotovitel ještě vybrán není. Nemusíme se tedy bát, že by se začalo stavět tento nebo příští rok.

O projektu je připravené i docela pěkné video s vizualizacemi proplouvání.

No řekněme, že můj odhad cesty z Českých Budějovic do Prahy po vodě jsou asi tak 3 dny. Vynecháme teď debaty o tom, k čemu to bude, kdo nebo co tam bude jezdit a jestli náhodou neznamená zničení rekreační oblasti a podobně. Co musím projektantům uznat je určitá jedinečnost a stavební krása takového lodního zdvihadla, které ani po celé Evropě není tak časté. Také věřím, že to má potenciál stát se turistickou atrakcí. Mám určité obavy z provedení, protože taková věc se dá udělat jak levně jen betonem a zářivkami, tak stylově a pěkně na pohled. Rozhodně až se zdvihadlo zprovozní, já budu jedna z prvních, kdo to zkusí.

Zdroj: https://www.rvccr.cz/strategicke-zamery-a-stavby/vltavska-zdvihadla/lodni-zdvihadlo-slapy

Jestli se vám články na Kráse jachtingu libí a chtěli byste nás podpořit, pošlete prosím jakoukoliv částku na účet:

4654910001 bankovní kód 2010 variabilní symbol 1111.
Moc díky!