Monoxylon III. – experimentální archeologie i pravěký jachting

Foto: Honza Barton

Archeologie. To je věda, při které prolézáte pyramidy, staré chrámy a džungle plné důmyslných pastí, hledáte všemožné artefakty a bijete nacisty bičem a revolverem! Jistou dobu to bylo i mé vysněné povolání a komentáře o nějakém kopání a štětečkování rozbitých hrnců za tabulkový plat jsem bral čistě jako nepřejícnost rodičů. Iluze zničila až beseda s pánem, co dvě hodiny vzrušeně popisoval vysedávání v archivech.

Každopádně děti, máme tu hned několik dobrých zpráv. Existuje archeologie experimentální a hlavně její námořní část poskytuje mnoho prostoru pro dobrodružství. Velikáni jako Thor Heyerdahl (expedice Kon-Tiki, Ra, Ra II, Tigris) a Eduard Ingriš (Kantuta I a II) mají stále dost následovníků a jedním je i docent Radomír Tichý, který v Řecku dokončil expedici Monoxylon III.

Monoxylon (zkráceně také monoxyl) je řecký výraz pro jednoduché plavidlo vydlabané z jednoho kusu kmenu stromu. Monoxyly v době kamenné sloužily, respektive mohly sloužit k přepravě osob, zvířat, zemědělských produktů a surovin (například sopečného skla/obsidiánu) v pobřežních oblastech a mezi ostrovy středomoří. Vyráběly se vypalováním, případně dlabáním. Při jejich zkoumání se archeologové mohou opřít o nálezy v Dánsku (lokalita Tybring Vig) a o plavidlo nalezené v roce 1994 v jezeře Bracciano. Hlavně tento nález umožnil rekonstruovat podobu plavidel jaké se používaly před 7000 lety při osídlování středomoří.

Tým archeologa docenta Tichého, který působí na Univerzitě v Hradci Králové a vede Archeopark pravěku ve Všestarech se zkoumání neolitických plavidel věnuje od 90. let. První expedici Monoxylon I. uskutečnil v roce 1995. Celých 290 kilometrů dlouhá plavba simulovala trasu z blízkého východu (konkrétně ostrov Samos) přes několik ostrovů v Egejském moři až na řeckou pevninu, tj. v předpokládaném směru osidlování v době cca 7000 před. n. l.. Blízkost ostrovů zohlednila předpoklad, že neolitičtí mořeplavci se plavili bez map – pouze na dohled od nejbližší pevniny. Plavidlo bylo 7 metrů dlouhé, vydlabané z kmene topolu, poháněné silou 9 lidí. Stabilizované bočním plovákem dosahovalo maximální rychlost 3 km/h. Použití plachty se ukázalo jako krajně nebezpečné, vzhledem k nízké stabilitě lodě.

 

Rozsáhlejší expedice Monoxylon II. se uskutečnila v roce 1998. Jejím cílem bylo zkoumat pobřežní plavbu v různých středomořských lokalitách a i kvality nového plavidla, při jehož stavbě mohl tým těžit ze zkušeností vlastních (Monoxylon I.) a z výzkumu plavidla nalezeného v Itálii. Nové plavidlo bylo vydlabané z dubu, tj. z těžkého dřeva a při délce cca 9 metrů vážilo přibližně 2650 kg (váhu ovlivňovala nasákavost dřeva mořskou vodou). S maximální nosností 14 veslařů (obvykle ale 8 až 10) plavidlo dosahovalo stabilní rychlost 5 km/h. Expedice složená ze tří veslařských družstev absolvovala několik etap při pobřeží Itálie, Francie, Španělska a Portugalska v celkové délce 780 kilometrů s cílem v Lisabonu.

Aktuální expedice se vrací do Řecka. Posádka složená převážně z veteránů předchozích expedic se plaví z poloostrova Atika, přesněji z Lavria, přes několik ostrovů na ostrov Melos, kde se nachází významný zdroj obsidiánu – sopečného skla – které bylo důležitým materiálem pro výrobu nástrojů a zbraní (hroty oštěpů a šípů). Konečným cílem expedice je ostrov Kréta.

Foto: Honza Barton

Centrem výzkumu je rozšiřování kultur doby kamenné v rámci středomoří. Zmíněný obsidián byl nalezen na Krétě a lze předpokládat několik tras, kterými se tam dopravoval. Nové nálezy v nedávné době vedly k hypotézám a modelům o rozšiřování zemědělských plodin v oblasti, ale jen málo z nich bylo podrobně testovaných. Právě praktický experiment umožňuje reálně ověřit množství aspektů pravěké mořeplavby (kvality lodě, nároky na člověka, vliv počasí, proudy …).

Foto: Honza Barton

Expedice používá člun z předchozí výpravy, který byl součástí expozice Archeoparku Všestary a pro potřeby nové expedice byl upraven. Kromě oprav (loď za ty roky vyschla a místy praskla) byly ztenčeny stěny, posunuto těžiště a instalována pomocná plachta se stěžněm. Úpravy se testovaly a posádka trénovala během několika cvičných plaveb a soustředění na vodní nádrži Rozkoš. V rámci příprav se část posádky seznámila s podmínkami v Řecku na průzkumné plavbě a všichni zlepšovali kondici, aby zvládli zátěž veslování. Docent Tichý například i pomocí domácího trenažéru složeného z násady od rýče, kterou měl připevněnou gumou o topení a denně na něm pádloval.

Foto: Honza Barton

Aktuálně už expedice Monoxylon III. spolu s doprovodným katamaránem doplula do cíle na ostrově Kréta. Vice o plavbě na facebookové stránce: Expedice Monoxylon III.

Stránky projektu: www.monoxylon.cz

Podrobný výstup z expedice Monoxylon II