Norbert Sedlacek – z tramvaje na oplachtěný čedičový ledoborec

AAL (Ant Arctic Lab) v průběhu testů. (zdroj: www.ant-arctic-lab.com/press)

Je to Sedlacek bez diakritiky a je to Vídeňák, nicméně si můžeme na základě jména domyslet, že nějaké české kořeny má. Ale jachting není o tom ve kterém koutě mocnářství žila vaše babička. Norbert Sedláček je hlavně vrcholový jachtař a průkopník nových technologií. Jeho aktuální expedice má otestovat nové materiály pro stavbu lodí na cestě kolem světa, včetně plavby severovýchodním průjezdem.

Celým jménem Norbert Sedlacek-Koch se vyučil a nějaký čas pracoval jako číšník. Na doporučení otce nastoupil po vojenské službě do městského dopravního podniku a mnoho let vozil lidi na tramvajích po Vídni. K jachtingu se dostal až jako 32letý, ale už za dva roky se plavil kolem světa na lodi vlastní konstrukce. V roce 1998 sóloplavbu kolem světa dokončil jako vůbec první Rakušan.

Za dva roky byl znovu na moři, tentokrát se plavil kolem Antarktidy z Kapského města do Kapského města. 11 metrové vlny, 74 uzlový vítr, ledovce … V roce 2004 vstoupil do nejvyšší ligy závodních speciálů třídy IMOCA Open 60. Nastoupil na start Transat 2004 (Plymouth – Boston). Ve své třídě skončil 10 (ze 17) a kvalifikoval se tak na Vendee Globe. Připomeňme, že o podobné mety mnozí jachtaři marně usilují celý život a tramvaják byl v té době sotva 6 let na moři. Kromě jeho námořnického talentu a štěstí to svědčí i o ohromném nasazení organizačním a schopnosti přesvědčit sponzory, že má smysl ho podpořit.

Sedlacek před Vendee Globe (foto: http://www.ant-arctic-lab.com/press)

Ještě v roce 2004 startuje Sedlacek na Vendee Globe jako první německy mluvící závodník. Závody pro něj končí po 6800 námořních mílích pro poruchu kýlu (na IMOCA je hydraulický aby se mohl naklápět). Hned další ročník 2008 je znovu na startu a tentokrát končí na 11 místě (z 30ti závodníků). Sice to znamená poslední místo mezi těmi, kteří dopluli (až 19 nedokončilo), kdo ale sledujete podobné sólo závody víte, že i to je obrovský úspěch.

Trasa AAL (http://www.ant-arctic-lab.com/press)

Sedlackův aktuální projekt se nazývá Ant Arctic Lab (AAL). Cílem je jeden a půl-krát obeplout zeměkouli jedinečnou trasou z Francie severozápadní cestou kolem Kanady, podél pobřeží Ameriky k Mysu Horn a jižní trasou kolem Antarktidy znovu k Mysu Horn a do Francie (do hlavního města extrémního sólojachtingu) Les Sables D’Ologne.

Fipofix mikrozávoďák (foto: http://innovation-yachts.com/project/yccopen16innovation)

Primárním cílem je ale otestování nového environmentálně citlivého přístupu ke stavbě lodí. Již v roce 2012 Sedláček v rámci své firmy Innovation Yachts postavil loď FIPOFIX – 16 stop dlouhou plachetnici tvarově podobnou MiniTransatu, či kapesní verzi IMOCA. Lodním architektem firmy je jeho manželka Marion Koch. Loď byla postavena jako kompozitová konstrukce – balzové jádro laminované čedičovým vláknem a epoxidovou pryskyřicí. FIPOFIX následně úspěšně absolvovala několik transatlantických plaveb s kapitánem Sedlackem juniorem.

Vedle skelných vláken, uhlíku a Kevlaru (aramidu) je čedičové vlákno, někdy zvané sopečné, málo známým materiálem, jehož používání právě zažívá velký rozvoj. Oproti uvedeným konkurentům má nezanedbatelnou výhodu v tom, že je ekologicky daleko méně škodlivé. V případě vláken na výrobu kompozitů je z pohledu zdraví a životního prostředí důležitá jejich výroba, zdravotní rizika při zpracování a možnosti jejich recyklace. Například výroba uhlíkových vláken má násobně vyšší uhlíkovou stopu než výroba oceli (v procesu je třeba opakované pečení vlákna při teplotách až 1300 °C). Vlákna představují zdravotní riziko při zpracování (napr. aspirace mikroskopických úlomků) a po skončení životnosti produktů z nich je velmi náročné je znovu použít nebo je zlikvidovat. Čedičové vlákno má v tomto ohledu příznivé vlastnosti. Je to přírodní materiál s nižší energetickou náročností výroby a je 100% recyklovatelný s nižšími zdravotními riziky.

https://www.youtube.com/watch?v=HOLqrMUmFPo
Stavba AAL

Čedičové vlákno má zároveň podobné mechanické vlastnosti jako skleněná vlákna, vyšší rozsah pracovní teploty, je nehořlavé s nízkým obsahem spalin, odolné vůči velkému rozsahu chemikálií (voda, organické/anorganické kyseliny, rozpouštědla a jiné), dobře pohlcuje zvuk, nevede teplo ani elektrický proud (vysoký odpor) a je odolné UV, korozi či plísni a mikroorganismům.

Balzové jádro trupu (foto: www.ant-arctic-lab.com/press)

Balza, další ze Sedláčková materiálů, je už dobře známá, zejména leteckým modelářům. Shrňme, že se jedná o měkké a lehké jihoamerické dřevo, které se dlouhodobě používá i v sériové výrobě malých plachetnic jako sendvičové jádro (např. pro palubu). Zatím nejméně informací je dostupných o Sedlackem používané epoxidové pryskyřici. Stránky Innovation Yachts uvádějí výrobce (firma BTO-epoxy), ale ten bohužel neuvádí podrobnosti v čem jsou jeho produkty zásadně jiné než běžně používané. Epoxidy totiž mimo jiné obsahují bisfenol A, což je endokrinní disruptor, který (velmi zjednodušeně řečeno) narušuje hormonální funkce živých organismů, včetně člověka. Každopádně jsme BTO-epoxy poprosili (zatím bez odpovědi) o podrobnosti a tématu se budeme věnovat.

Na IMOCA-ch osamělý jachtaři odpočívají na lavici u kapitánského “stolku”. (Foto: www.ant-arctic-lab.com/press)

Zpět k Ant Arctic Lab. Loď je oproti závodním IMOCA-ám těžší a pevnější. Je to dáno hlavně podmínkami severozápadního průlivu, kde je vysoké riziko srážky s ledovcem. To mu je přizpůsobena konstrukce trupu z výrazně zesílenou přídí a vysokým členěním vnitřního prostoru kolizními a (73!) vodovzdornými přepážkami. Kýl je chráněn dodatečným předsunutým daggerboardom (proti ledu), je naklápěcí a masivnější, než je běžné na čistě soutěžních speciálech pro Vendée Globe. Loď má dva motory, které kromě pohonu zajišťují i výrobu elektřiny a vody.

https://www.youtube.com/watch?v=jymJw-L6w7Q&t=16s
Přehlídka AAL (komentuje ředitel Golden Globe Race)

Původní plán vyplutí byl loni 29. července. Sedláček opravdu vyplul, ale už 1 srpna hlásil, že se vrací zpět. V žádném z mnoha kanálů přesně nevysvětlil detailní důvody návratu , ale za příčinu uvedl nevyzrálost některých detailů, které by se ale vzhledem k náročnosti celé plavby mohli nasčítat a způsobit vážné problémy. Aktuálně je loď po znovu na vodě a připravuje se  na druhý pokus, načasovaný znovu na léto a na období nejmenšího zalednění severovýchodní cesty.

Přípravu cesty můžete sledovat zde:www.ant-arctic-lab.com/news