Ochrana elektroniky na moři

Foto: tomaskudela.cz

Neznám náročnější prostředí pro elektroniku než právě mořské prostředí. Problémy se selháváním elektroniky jsou častým jevem a dějí se v tu nejméně vhodnou chvíli. Před časem mi padly do oka produkty značky Nanoprotech, které jsou založeny na bázi nanotechnologie. V článku se s vámi podělím o své zkušenosti, jak díky těmto produktům můžete mnohým problémům s elektronikou předcházet.

Co elektronice vlastně škodí?

Kontakty a spoje elektronických zařízení tvoří různé kovy. Je to především měď, železo, cín, olovo, stříbro a zlato. Prostředí na lodi se vyznačuje častou kondenzací vlhkosti. Všichni z lodi známe okamžik, kdy zapadne slunce, teplota okolí klesne a paluba lodi je mokrá jako po dešti. To je způsobeno tím, že vzduch přes den absorbuje velké množství vodní páry odpařené z hladiny moře. Jeho ochlazením klesne jeho absorpční schopnost a část vlhkosti ze vzduchu začne kondenzovat. Této kondenzované vody si všimneme v podobě rosy na palubě lodi. Vlhkost ze vzduchu však také kondenzuje i uvnitř elektronických zařízení, pokud nejsou v hermeticky těsném provedení. Většina přístrojů spotřební elektroniky se hermeticky těsná nevyrábí a bohužel ani většina přístrojů pro lodě.

Kromě kondenzace vody je ve vzduchu přítomná i vodní tříšť, která obsahuje sůl (NaCl). A právě zkondenzovaná voda na elektrických spojích je proto i slaná a to je pro elektroniku ta nejhorší kombinace. Sůl zvyšuje elektrickou vodivost vody a tak vlhkost na elektrických spojích způsobuje svody mezi jednotlivými obvody a zároveň díky průchodu elektrického proudu se postará o velmi rychlou korozi elektrického spoje.

Z výše uvedeného lze odvodit, že přímý zásah elektroniky kapkou mořské vody je pro jemné spoje na deskách plošných spojů prakticky likvidační záležitostí. Sám jsem zažil, že kapka mořské vody nevhodně zateklá do digitálního fotoaparátu se postarala do několika minut o jeho nezvratnou likvidaci. Deska elektroniky se stala neopravitelnou.

Foto: tomaskudela.cz

Jak zvýšit odolnost elektroniky

Hlavním opatřením je maximálně zamezit vniku vody do elektronických přístrojů. To je snazší, pokud bychom byli výrobci elektroniky, méně snadné, když máme k dispozici přístroj, který právě není konstruován do prostředí s kondenzující vlhkostí. Problém lze vyřešit například přídavným krytem. Již roky takto používám kameru, kterou mám při natáčení na palubě chráněnou v potápěčském pouzdře. Nikdy jsem již neměl problém s jejím selháním, mohu se plně soustředit na vlastní natáčení aniž bych se obával zásahu sprškou vody. Kromě kamery používám na lodi mnoho další elektroniky ať je to třeba notebook, nebo dron pro letecké natáčení. Některé přístroje tedy přídavným krytím chránit nelze. A na tomto místě jsem se pustil do testování přípravků na bázi nanotechologie, které by zvýšily odolnost elektrických přístrojů vytvořením vodoodpudivé a izolační vrstvy.

Foto: tomaskudela.cz

Před časem mi padl do oka přípravek ve spreji NANOPROTECH Electronics pro ochranu elektroniky před vlhkostí. Pustil jsem se do jeho testování. Pro testy jsem zvolil desku elektroniky, kde jsou zpracovávány slabé signály z analogového gyrosenzoru a díky tomu byla deska zvláště citlivá na svody, které vytvářela kondenzovaná vzdušná vlhkost. V průběhu 3 měsíců jsem zaznamenal 46 selhání funkce, které s pravidelností následovalo vždy v noci, kdy poklesla na lodi teplota a došlo ke kondenzaci vlhkosti. Poté jsem desku ošetřil nástřikem nano vrstvy a testoval dále. Výsledek mne přesvědčil. Od okamžiku ošetření nanovrstvou do teď (po dobu následujících 3 měsíců) jsem nezaznamenal ani jedno selhání funkce.

Foto: tomaskudela.cz

Na co všechno produkt NANOPROTECH Electronics použít?

V podstatě na cokoli. Ideální je preventivně ošetřit veškerou nízkonapěťovou elektroniku ale i elektroinstalaci v lodi. Nezabráníme sice kondenzaci vody na spojích a kontaktech, ale vytvořená izolační a vodoodpudivá vrstva zajistí, že vrstva vody je nano vrstvou oddělena od vodičů a nedojde tak ke svodům a následné korozi elektrických kontaktů a spojů. Životnost zvláště konektorových spojů a citlivé elektroniky se několikanásobně zvýší. Tím výrazně poklesne počet oprav elektrických zařízení na lodi.

I v případě, že se již slaná voda do zařízení dostala a ještě jej nezničila, zařízení co nejrychleji odpojte od el. proudu, spoje opláchněte destilovanou vodou, vysušte a aplikujte nano přípravek.

Přípravkem NANOPROTECH Electronics ošetřuji:
– Připojovací konektory PC, tabletů a mobilních telefonů (USB, HDMI, apod.)
– Základní desku uvnitř notebooku
– Řídící elektroniku dronu
– Kamery a fotoaparáty – bez problémů je ošetření jejich konektorů, dále vlastní elektroniky ale POZOR aby přípravek nezatekl do optické části přístroje (tj. čočky objektivu, CCD čipu)

Foto: tomaskudela.cz

Další testovaný produkt: NANOPROTECH Electric

NANOPROTECH Electric také slouží k ochraně elektroniky. Jeho použití je velmi podobné jako u předchozího produktu, ale rozdíl je v tom, že NANOPROTECH Electric zanechá na povrchu mastný film.

Přípravkem NANOPROTECH Electric ošetřuji silovou elektroniku:
– V lodní elektroinstalaci: kontakty akumulátorů, vypínače, zásuvky
– Vidlici a zásuvku kabelu pro připojení lodě k břehové přípojce 240 V
– Kontakty žárovek v navigačních světlech, protože právě tyto lampy na přídi dostávají pravidelné zásahy mořskou vodou
– Konektory u fotovoltaických panelů
– Konektorové spoje v kabelových svazcích, konektory palubních přístrojů

Foto: tomaskudela.cz

Nano vrstva nejen na elektroniku

Vyráběných přípravků produktové řady NANOPROTECH existuje celá řada. Jednotlivá balení jsou označena doporučeným užitím. Žádný však není označen vyloženě pro použití na lodi. Nicméně právě na lodi vidím jejich přínos jako značný. K mazání dílů (např. kladek, jezdců plachet, apod.), které jsou na palubě exponované slanou vodou a k jejich uvolňování a promazání jsem dříve používal oblíbený sprej WD40, nyní testuji a zkouším používat další spreje ze sortimentu NANOPROTECH. O svých zkušenostech se v budoucnu s vámi opět rád podělím.

Pozvánka autora: Přidejte se na přeplavbu Z Athén do Slovinska 21.9.-6.10.2020.
Úctyhodných 1 000 NM uvítá na svém kontě snad každý jachtař. Čeká nás plavba třemi moři ve směnách s dlouhými vícedenními etapami v náročnějších podmínkách. Další plánované plavby v letech 2020/21 naleznete zde.

Tento článek byl převzat se souhlasem autora Ing. Tomáše Kůdely z tomaskudela.cz.