Starboard a port side

Zdroj obrázku: ridetheducksofseattle.com

Při čtení anglojazyčné jachtařské literatury a na plavbách s anglojazyčnými posádkami si nelze nevšimnout, že anglický jachtařský slovník je mnohem bohatší, než český. Námořní plavby v Británii mají tak dlouhou tradici, že britští námořníci prakticky vyvinuli svůj vlastní jazyk. A hanba suchozemské kryse, která řekne “right side of the boat” místo “starboard”! V češtině jachtařská hantýrka takovou tradici nemá – konec konců nemáme moře a ani dlouhou námořnickou historii (zato máme dva druhy mořských skipperských průkazu; pozn. Jarda 🙂 ). Neuškodí ale znát anglické názvy. Například už zmíněný “starboard”, což je pravý bok lodě. A na levé straně najdeme “port” nebo “port side”. Odkud se tyhle názvy vzaly?

Když se v roce 798 n.l. poprvé objevili Vikingové v Anglii, přišla s nimi revoluce v námořní plavbě – disponovali totiž loděmi, které byly s to plout jak na moři, tak po řekách. Věc, do té doby nevídaná! Vikingské lodě neměly kormidlo, ale kormidelní veslo, které bylo obvykle umístěné vpravo – to proto, že většina lidí jsou praváci a kormidelní veslo vpravo je pro ně lépe ovladatelné. Logicky pak tyto lodě přistávaly levou stranou k molu – proto je levá strana lodě “port side”, strana, kterou stojíme u mola v přístavu. Anglický název pro pravou stranu lodě pak pochází od “stéor”- starý výraz pro kormidlo (pozn. redakce: dnes “steer”) a “board” neboli “strana”.

Kormidelní veslo na vikingském drakaru. Zdroj: Pinterest

Proč ale ve “starboard” slyšíme slovo “board” (strana), a v “port side” ne? Levá strana lodě se dříve nazývala “larboard” a ještě dřív “leeboard”. “Lar” v larboard pochází ze starého anglického výrazu pro “load” ve smyslu “nakládat (zboží na loď)”. Z levé strany se zkrátka nakládalo bezpečněji a snáz, protože tam nebylo kormidelní veslo. “Leeboard” pochází ze staronorského “hléborð”, složeného z výrazů pro chráněnou zátoku nebo přístav a stranu. Není bez zajímavosti, že staroangličtina převzala od Vikingů slovo “hlēow” ve významu “úkryt”.  V současném jachtařském slangu slyšíme slovo “lee” v “leeward” – závětrná strana. Ovšem “larboard” byl příliš souzvučný s “starboard”, a tak se od jeho používání upustilo.

Jak si to zapamatovat? Britové doporučují zapamatovat si, že slovo “port” má stejný počet písmen, jako “left”. 

Jardova poznámka o jeho vlastní pomůcce: Slovo starboard je samé chrčící “r” stejně jako česky vpravo – kde to “r” taky hezky zavrčí. Ve “vlevo” nevrčí nic. Takže, správný mořský vlk na posádku vrčí: Starrboarrd je vprravo, trrumpeto.

Replika Gokstadské lodě s kormidelním veslem. Zdroj: Wikipedia