Timbercoast – kafe, rum a čokoláda bez příchuti mazutu

Foto: instagram.com/timbercoast

Nedávno jsme na našich stránkách psali, jak se mění a “očišťuje” námořní doprava. Kromě legislativních novinek, které mají vést ke spalování čistšího paliva či technologií, které sníží spotřebu lodí, jsme zmiňovali i návrat k plachtám. Kromě různých hi-tech padákových či solárních i k těm “klasickým”. Několik podnikatelů se rozhodlo spojit zážitek plavby na staré plachetnici s dopravou zboží bez nutnosti spalovat dinosaury (přesněji vařený pravěký plankton). Jedním z nich je Cornelius Boeckmann, zakladatel společnosti Timbercoast, která vozí rum, kávu, čokoládu a několik dalších produktů z Karibiku do Evropy na lodi Avontuur.

Boeckman, rodák z Brém, má za sebou 20 letou námořní kariéru. Studovaný lodní inženýr s důstojnickým patentem (Master Marine License) na obchodní lodě strávil 20 let prací v oblasti dopravy v Africe a v Austrálii. Postupem času si stále více uvědomoval její negativní environmentální dopady, až se rozhodl, že se pokusí nalézt alternativu.

V roce 2013 vznikla společnost Timbercoast a za další rok koupil Boeckmann nizozemskou loď Avontuur. Škuner byl postaven v roce 1920 v Nizozemsku jako nákladní loď. Ústup plachetnic z námořních tras a vyšší efektivita motorových námořních lodí se podepsaly i na přestavbách Avantuuru. Postupně byla zmenšována plocha plachet a naopak se instalovaly stále výkonnější motory, až nakonec byla takeláž zcela odstraněna a z Avontuuru se stal motorák. V roce 1977 loď koupil holandský kapitán Paul Whalen. Znovu ji vystrojil jako plachetnici a do roku 2005 na ní vozil zboží z Latinské Ameriky do Holandska. V roce 2014 ji další majitel krátce používal na denní výlety kolem Nizozemského pobřeží, až se na podzim toho roku stala majetkem společnosti Timbercoast a začala její náročná rekonstrukce s cílem učinit z ní bezpečnou loď schopnou efektivní přepravy zboží a lidí.

Opravy – došlo i na výměnu ocelové obšívky. Foto: instagram.com/timbercoast

Rekonstrukce lodi trvala do července 2016. Původní rozpočet byl 680 000 EUR a autor projektu byl zpočátku i hlavním investorem. Konečný účet za opravy se nakonec vyšplhal na 1 400 000 EUR a vzhledem ke skeptickému postoji bank Boeckmann nabídl možnost investovat do podílů lodi veřejnosti. Objevilo se téměř 100 investorů, v jejichž čele stál ředitel velké společnosti Otto Bock, který koupil 25% podíl.

Nákladový prostor. Foto: instagram.com/timbercoast

Dalším způsobem jak ušetřit a zároveň vytvořit síť nadšenců, kteří zaplaví ty internety příspěvky o projektu, bylo zapojení dobrovolníků. Za stravu, ubytování a možnost plavit se za odpracované dny na lodi nakonec pracovalo 160 dobrovolníků z 25 zemí.

Nakládání rumu na kotvě. Foto: instagram.com/timbercoast

Avontuur se aktuálně plaví se stálou posádkou ve složení kapitán, 1. a 2. důstojník, bocman a kuchař. Ocelová loď měří 44 metrů a má postele pro dalších 10 osob, které nabízí veřejnosti jako zážitkové plavby, při kterých jsou součástí posádky, setkávají se s lokálními dodavateli a potenciálně z nich budou nejen nadšení zákazníci, ale i příznivci a věrozvěsti bezuhlíkové dopravy. Nákladový prostor je dimenzován pro 114 tun nákladu a motor se používá výjimečně, hlavně pro bezpečné manévrování v přístavech. O výrobu energie se primárně starají solární panely a větrné generátory. Aktuálně je loď na přeplavbě Atlantiku a 6. července bude k zastižení v Hamburku, v místním Hafenmuseum (muzeum přístavu Hamburk), kam dopluje s nákladem rumu, kávy, kakaa, mořské soli, ginu a vína. Kdo by se chtěl vydat na plavbu spolu s lodí, aktuálně jsou v nabídce plavby na podzim roku 2019. Ceny se pohybují od 1200 EUR za 12 dní po 5 000 EUR  za 85 dní plavby z Německa do Karibiku.