Tragická nehoda lodi ORCA

Detail poškození trupu.

Dne 8. června 2014 došlo 7 mil od Harwiche k tragické kolizi mezi jachtou Orca a tažnou bagrovací lodí Shoreway, která vzala život 1 osoby na palubě jachty Orca. V nedávno zveřejněné analýze MAIB vyplynul jasný závěr.

Přes jasnou viditelnost a dostupnost všech navigačních pomůcek si důstojník na lodi Shoreway nevšiml plachetnice na kolizním kurzu.

Poškození plachetnice Orca bylo katastrofální. Loď se potopila během několika minut po srážce. Kapitán jachty byl zachráněn z vody pomocí záchranného člunu bagru Shoreway. Manželka kapitána nebyla přes rozsáhlou leteckou a námořní vyhledávací akci nalezena. Její tělo našli a vytáhli potápěči z potopené jachty až následující den. Bagrovací loď Shoreway nebyla poškozena. Kapitán s/y Orca viděl loď Shoreway, když plula v hluboké vodě kanálu, která odtékala z Harwich Haven. Orca byla v tu dobu pod plachtami a kapitán měl v úmyslu se vrátit zpět do mariny na své kotviště do přístavu Harwich. Kapitán předpokládal, že bagrovací loď zůstane v hluboké vodě kanálu, zapnul autopilota a na krátkou chvíli odešel do salonu lodi. V tuto chvíli byla Shoreway přibližně 1,5 míle daleko a kapitán nevyhodnotil žádné nebezpečí kolize. Nicméně kaptán lodi Shoreway krátce poté změnil kurz, aby opustit hluboké vody kanálu. S/y Orca se rázem ocitla na kolizním kurzu. Přes jasnou viditelnost a dostupnost všech navigačních pomůcek co měl důstojník na můstku lodi Shoreway si nevšiml plachetnice na kolizním kurzu. Nehoda se stala nevyhnutelnou.

Šetřením MAIB se zjistilo, že plavidla se srazila v dobré viditelnosti. Důstojník, který byl sám na můstku Shoreway, ani kapitán Orcy, který byl v podpalubí v kabině, neměli v tu chvíli možnost nehodě zabránit.

Bezpečnostní lekce
• Je nezbytné, aby všechna plavidla vedla řádnou pozorovací činnost za všech okolností. Kdyby posádka Shoreway nebo s/y Orca něco udělala, bylo možné předejít této kolizi.
• uživatelé rekreačních plavdel by nikdy neměli předpokládat, že jejich plavidla byla zaznamenána jinými plavidly, ani by neměli předpokládat, že ostatní plavidla budou vždy schopna udělat vyhýbací manévr. Vzhledem k dobré viditelnosti, důstojník na stráži na Shoreway nepoužíval radar a neviděl cíl – s/y Orca, která byl vidět na obrazovce 11 minut před srážkou.
• námořníci musí obzvláště dobře sledovat úhly a rychlosti mezi jejich vlastním plavidlem a jinými plavidly. V tomto případě Shoreway plula rychlostí 12.9kts, ale mnoho typů plavidel, včetně trajektů, výletních lodí a kontejnerových lodí plují pravidelně rychlostí kolem 25kts a více. Vzdálenosti, které se zpočátku zdají být dostačující, se může změnit překvapivě rychle – obr. č 2.Čtyři fotografie v galerii, pořízené ze stacionární kamerou, názorně ukazují, jak rychle se plavidlo, v tomto případě sací bagr, může přiblížit.

– kapitánovi s/y Orca se nepodařilo automaticky nafouknut záchrannou vestu při ponoření do vody. Bombička s CO2 nebyla správně namontována na mechanismu vesty. Chcete-li, aby vesta byla efektivní a připravena pro použití, musí být nafukovací záchranné vesty udržovány v souladu s pokyny výrobce.

Dovětek Krásy jachtingu: Paradoxní  na tom je, že manželce kapitána se správně fungující vesta nafoukla a uvěznila ji v podpalubí, což ji stálo život. Naopak kapitán měl vestu nefunkční, v podpalubí se nenafoukla a on dokázal z lodi vyplavat. Doporučení, které z toho vzniká je, vždy v podpalubí vestu odkládat.

 

Zdroj fotografií MAIB

Celá zpráva MAIB

Video k incidentu