Úder blesku do kajutovky – jaké mohou být následky?

Foto: WCVS Video/zdroj cruisingclub.org/article/lightning-bristol

Perseverance byla kajutová plachetnice model Bristol 29.9 z roku 1978. 6 července 2019 ji majitel a skipper Drew Plominski připravoval v Dorchester Bay na regatu (Marblehead to Halifax Ocean Race). Večer před startem, naštěstí v době kdy si posádka odskočila pro jídlo a zásoby, se nad přístavem přehnala bouře a loď zasáhl blesk. Výjimečně se ho podařilo zachytit na video.

Drew Plominsky se o blesku dozvěděl podle rány, která zatřásla jeho domem. Že udeřilo do jeho lodi, se dozvěděl z následujícího telefonátu. Okamžitě běžel loď zkontrolovat. Na první pohled nenašel žádné poškození a tak vstoupil do podpalubí. Vnitřní osvětlení fungovalo a v lodi bylo cítit spáleninu. 

Jako první zkontroloval všechny vstupní ventily pod vodou. Vzpomněl si na událost, kdy je měl blesk vyrvat a tím loď potopit. Nedávno si udělal nákres jejich umístění, který se mu nyní výborně hodil. Následně vyměnil pojistku bilge pumpy a ověřil, že funguje (plováky spínaly, pumpy běžely). 

Když měl jistotu, že nehrozí vniknutí vody, začal kontrolovat výbavu na regatu. Připravoval se na ni 18 měsíců a doufal, že to nakonec zvládne na start. Zkontroloval pojistky. Všechny byly podle očekávání spálené. Blesk zasáhl špičku stěžně s VHF anténou. Přetekl do rozvodného panelu a do samotné vysílačky. Spolu s tím přišel i o nové AIS a GPS, které měly spálené obvody. Bez nich nemohl startovat a musel se odhlásit ze soutěže. 

Dalším krokem bylo kontaktování pojišťovny a kontrola lodě i s vytažením z vody. Po spočítání škody na elektronice, takeláži a možných skrytých poškození trupu pojišťovna škodu vyčíslila jako ”totálku” vzhledem k věku lodi a její zůstatkové ceně.

Výčet dalších poškození, které šlo zjistit vizuálně: nefungovala poziční světla, motor startoval, byl cítit spáleninou ale alternátor nedobíjel, byla spálená zinková anoda, barva na propeleru byla zpuchřelá a odpadávala, na takeláži byl povlak spáleniny, ovládání autopilota bylo zničeno.

Zpracovaná podle článku Drew Plominskeho: Lightning Strike on the Bristol 29.9 “Perseverance”

Ps: Tom Cunliffe v knize 200 tipů pro jachtaře doporučuje při bouři schovat přenosnou elektroniku do faradayovy klece, což je v na lodi trouba. 

Další info o problematice úderu blesku najdete také v našem článku Bouřky a jachtaři.