10 důležitých bodů plánování plavby

Moderní mapové plottery odvedou veškerou tuto rutinní práci za vás. Některé vám nabídnou výběr trasy po ortodromě nebo loxodromě. Mnohé budou udávat kormidelní kurzy včetně korekce vlivu proudů. Další plottery navrhnou optimální čas pro vyplutí. Mnohé také umožňují nastavit maxima pro výšku vln a rychlost větru, aby vaše plavba byla co nejpohodlnější.

To všechno ovšem zvládnete zjistit i sami na papírové mapě. Smyslem plánování plavby je dostat se z vaší výchozí pozice do cíle co nejefektivněji a nejbezpečněji. Také by plavba měla být co nejpříjemnější.

V oblastech se silným přílivovým prouděním se vám bude hodit, když budete umět proudy využít ve svůj prospěch. Věřte, že není příliš zábavné probíjet se proti čtyřuzlovému proudu, když vaše loď pluje rychlostí šesti uzlů proti vodě. Vaše rychlost proti dnu totiž bude v takovém případ pouhé dva uzly. Je mnohem lepší plout s proudem rychlostí deseti uzlů proti dnu.

Do takového přístavu se dostanete pouze tehdy, když budete mít nad prahem bazénu dostatek vody.

Důležité otázky při plánování plavby

 1. Existují nějaká omezení ohledně vyplutí? Musíte proplout přes práh přístavního bazénu, plavební komorou nebo mít dostatek vody při stání na vysychajícím místě?
 2. Existují nějaká omezení ohledně cíle? Opět, je zde nějaký přístavní bazén s prahem, nad kterým je potřeba určitá hloubka, apod.?
 3. Budou mít na plavbu vliv nějaká přílivová okna? Přílivovým oknem se zde rozumí časový úsek, v němž budou přílivové proudy nebo výšky hladiny vhodné či příznivé pro plavbu. Typickým příkladem jsou proudy v úžině Alderney Race. Když dorazíte k jejímu začátku v době, kdy vrcholí maximum HW ve standardním přístavu Dover, zažijete krásné, rychlé svezení s proudem. Pokud ovšem toto okno propásnete, může vás čekat až sedm uzlů protiproudu. Na mé lodi s její maximální rychlostí šesti uzlů by to znamenalo couvat rychlostí jednoho uzlu. Taková plavba není příliš zábavná.
 4. Jsou na trase alternativní bezpečné přístavy a kotviště, kde byste se při nenadálém zhoršení počasí mohli schovat?
 5. Jaký bude stav počasí? Zvládnete ho vy, vaše loď, a především vaše posádka?
 6. Máte maximum informací o předpovědi počasí, pokud možno pro celou dobu trvání plavby?
 7. Nebude za plavby vát silný vítr proti silnému proudu? Výsledkem jsou totiž krátké, příkré vlny a velmi nepříjemná plavba. Čím delší mají vlny „rozběh“, tedy na čím větší vzdálenosti může vítr působit na hladinu, tím větší bude výška vln. Vítr obecně lodi příliš neublíží, ale vlny ano, a právě vítr zvedá vlny.
 8. Máte na palubě odpovídající zásoby? Ty zahrnují také palivo a vodu.
 9. Bude špatné počasí? Podle mého názoru je nejlepší taktikou pro plavbu v příbřežních oblastech za špatného počasí prosté odložení plavby. Není nic špatného na tom, přečkat bouřlivé podmínky v bezpečí přístavu. Pokud je nutné, abyste na moři byli i za špatného počasí, musíte se na to předem připravit. Je nezbytné včas a dostatečně refovat. Posádka by měla mít patřičné vybavení, včetně nepromokavé svrchní vrstvy a teplého oblečení pod ní, gumáků, záchranných vest a harnesů. Z paluby by mělo být sklizeno všechno nepotřebné a měla by tady být nastrojena bezpečnostní lana pro připnutí harnesů. Veškeré lukny a jiné otvory by měly být patřičně zajištěny. Posádka by měla mít k dispozici teplé nápoje v termoskách a případně i jídlo, aby je nikdo nemusel připravovat při vysokých vlnách, v podpalubí.
 10. Bude mlha?
  Pokud uvidíte blížící se mlhu:
  • Zjistěte spolehlivě vaši pozici, než vás mlha dostihne, a zaznamenejte
  ji do mapy.
  • Nastartujte motor a skasejte plachty.
  • Všichni členové posádky na palubu.
  • Všem nařídit záchrannou vestu.
  • Nechejte zapnout poziční světla a motorové světlo.
  • Zapněte vysílačku. Velká plavidla často hlásí pobřežní
  stráži svoji pozici i úroveň viditelnosti v jejich okolí.
  • Zapněte radar.
  • Zajistěte vydávání odpovídajících zvukových signálů.
  • Jestliže je to možné, zamiřte na méně hlubokou vodu.

Ukázka z knihy, která vyšla v edici Krása jachtingu, a kterou najdete
zde: Navigace bez stresu