Cíle plavby a popis projektu SINGA, nonstop kolem světa

Petr Ondráček

Projekt osamělé nonstop plavby kolem světa

Motto: I v současnosti je moře pro člověka výzvou a příležitostí pro poznání sama sebe.

Úvod

Osamělé plavby jachtařů na plachetnicích vždy představovaly jeden z vrcholů tohoto krásného sportu. Průkopníkem osamělých plaveb kolem světa na malých jachtách je kapitán Joshua Slocum, který vykonal svoji historickou plavbu na plachetnici jménem SPRAY v letech 1895 – 1898.

Zájem veřejnosti a médií o tento druh extrémně náročných plaveb nastal ve spojení zejména se závody osamělých mořeplavců přes Atlantik pod názvem OSTAR. U jeho zrodu stál Angličan Francis Chichester, který také první ročník v roce 1960 vyhrál. V roce 1967 pak dokončil osamělou plavbu kolem světa na jachtě s jednou zastávkou. Jeho výkony ocenila anglická královna udělením titulu Sir a jachta GIPSY MOUTH IV má svoje místo v muzeu v Greenwich u Londýna.

Jako první kdo osaměle obeplul svět bez zastávky dokonce více než jednou, byl francouzský jachtař Bernard Moitessier v závodě Golden Globe odstartovaném v roce 1968. Protože však nesplnil pravidla závodu, bylo vítězství přiřknuto Angličanovi Robin- Knox Johnstonovi. Ten na 9,7 metrů dlouhé jachtě doplul do cíle za 313 dní. Obě tyto plavby byly vedeny  z  Evropy východním směrem kolem Afriky, Austrálie mysu Horn zpět do Evropy.

Prvním mužem, kdo sám obeplul nonstop svět obtížnějším obráceným směrem na západ proti převládajícím větrům a proudům, byl v letech 1970 – 1971 Angličan Chay Blyth, kterému plavba na 18ti metrové lodi trvala 293 dní.

Za těmito plavbami následovaly úspěšné pokusy o vícenásobné nonstop obeplutí světa.  V roce 1981 se obeplutí dvakrát podařilo Australanu John Sandersovi. Poté znovu na speciální postavené jachtě obeplul svět za 657 dní třikrát.

První ženou v nonstop plavbách byla Kay Cottee – Sutton. V roce 1988 obeplula svět na 11.1 metrů dlouhé jachtě za 189 dní.

Další vývoj pokračoval etapovými závody BOC na jachetních speciálech se zastávkami. Po té  následovaly v roce 1990 nonstop  závody Around Alone až po současný Vendée Globe, který je  známý i u nás z televize a tisku.

Prvním českým jachtařem a dodnes nepřekonaným v osamělých plavbách a na závodech, je Richard Konkolski. V roce 1972  se zúčastňuje závodu osamělých mořeplavců OSTAR z Plymouth (UK) do Newportu (USA). Pluje na vlastnoručně postavené 7,4 metrů dlouhé plachetnici NIKÉ. Přestože do cíle připlouvá těsně po oficiálním ukončení závodu, je jeho výkon v jachtařském světě vysoce oceňován. Na tento úspěch navazuje druhým místem v OSTAR 1976. Na nově postavené lodi NIKÉ II následují další skvělé výsledky v OSTAR 1980 a na etapových závodech osamělých mořeplavců kolem světa BOC 1982 a BOC 1986.  V letech 1972 – 1975 obeplul sám jako první Čech svět trasou přes Panamu. Richard Konkolski zaznamenal řadu prvenství a dodnes je držitelem mnoha nepřekonaných světových rekordů.

Cíl projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je uskutečnit první českou osamělou nonstop plavbu kolem světa.

Vlastnoručně postavená 8,5 m dlouhá loď bude  nejmenší plachetnicí na světě v zemi bez moře, která takovou plavbu uskuteční, a tím se nesmazatelně zapíše do historie světového jachtingu.

Dalším cílem je překonání dosavadního světového rekordu, který se svými 313 dny a délkou lodě 9,7 m dosud drží  Angličan Robin-Knox Johnston, přičemž jeho loď  o délce 9,7 m je rychlejší než loď dlouhá 8,5 m.

Rekordní plavba bude zahájena nejpozději do 15. září roku 2011 z anglického přístavu Falmouth a ve stejném místě bude tato plavba ukončena.

Trasa a vedení rekordní plavby bude plně splňovat požadavky  pro  zapsání do rekordní listiny WSSRC (World Sailing Speed Record Council). Samozřejmě bude respektováno ve světě všeobecně uznávané  kriterium  pro plavbu kolem světa, kterým je povinnost protnutí protilehlého bodu na zeměkouli (antipodal point) u Nového Zélandu  při startu z Evropy.

V rámci této plavby bude zvažována možnost zapojení se do celosvětových aktivit (výzkumně granty a projekty) spojených s vyhodnocováním klimatologických změn v oceánech. Rovněž lze ověřovat řadu produktů z oblasti outdorového použití (např. potraviny, oblečení, multimediální zařízené, výpočetní a komunikační technika apod.) v náročných klimatických podmínkách.

Náročnost této plavby nespočívá jen ve vedení vlastní plavby, ovládání lodě, ale také klade vysoké nároky na zdatnost, zdravotní stav a psychiku jachtaře a jeho  překonání dlouhodobého osamění v extrémních životních podmínkách.

Je třeba upozornit, že tato extrémně náročná plavba představuje i jistá rizika, které mohou mít vliv na výsledek tohoto projektu. Jde zejména o zachování plavební schopnosti lodi, spolehlivosti jejího vybavení, udržení zdravotních, fyzických a psychických schopností jachtaře a  zvládnutí neovlivnitelných plavebních podmínek po dobu trvání plavby. Bude a je vyvinuta veškerá snaha, aby tato rizika byla minimalizována a vytčené cíle byly beze zbytku naplněny.

Loď

K plavbě bude použita jednotrupá  celolaminátová plachetnice jménem SINGA o délce 8,5 metrů (28 stop), která byla vyprojektována polským konstruktérem Wittoldem Tobisem pod  názvem konstrukce „Skipper“. Těchto lodí bylo u nás dokončeno asi kolem padesáti. Její amatérská stavba byla  autorem projektu zahájena v květnu roku 1982 a spuštěna na vodu v červnu roku 1992. Loď byla od počátku stavěna a připravována pro osamělou plavbu k mysu Horn (později se tato plavba uskutečnila ve dvojici na lodi OLIVÍN 4 a jejím kapitánem byl autor tohoto projektu).

Pro rekordní plavbu byla od roku 2005 provedena kompletní rekonstrukce pro plavbu bez zastávky a bez asistence, kterou plně hradili ze svých prostředků autoři projektu. V současné době je loď špičkově vybavena lodní elektronikou a komunikační technikou podle požadavků globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému GMDSS a je zajištěna družicová komunikace pomocí systému Iridium pro spojení s pozemním týmem a s médii.

Základní technické parametry lodi:

Typ konstrukce / oplachtění: Skipper, celolaminátová / Sloop

Základní plocha plachet:    30 m2

Délka přese vše (LOA):      8,5 m (28 stop)

Délka vodorysky (LWH):    6,24 m

Šířka přese vše:              2,84 m

Ponor:                          1,25 m

Posádka

Plachetnice  SINGA bude mít jednočlennou posádku a jejím kapitánem bude Ing. Petr Ondráček, CSc.

Kapitán je absolventem ČVUT v Praze – obor sdělovací elektrotechnika. Více jak 27 let pracoval v oblasti výzkumu v radiokomunikacích a řídících telekomunikačních systémech. V současné době pracuje na odboru elektronických komunikací na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je ženatý a má čtyři dospělé děti.

V letech 1962 až 1989 byl aktivním závodníkem ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě, kde byl nositelem obou I. výkonnostních tříd v kategorii kanoe dvojic. Od roku 1976 se postupně věnoval i okruhovému jachtingu ve třídě Pirát a po složení příslušných zkoušek  započal s prvními plavbami na Baltickém moři. Během patnáctileté praxe na moři absolvoval plavby na českých a zahraničních sportovních jachtách v Pacifiku, Karibském, Severním, Středozemním, Adriatickém, Egejském, Ionském a Baltickém moři, kde celkem uplul více jak 10 000 mil z toho 6 500 mil ve funkci kapitána. V roce 1992 dokončil stavbu  lodě, která bude použita v rámci tohoto projektu.

V letech 1997 – 1998 byl autorem projektu a kapitánem plachetnice OLIVÍN 4, která poprvé v historii českého námořního jachtingu obeplula a přistála na mysu Horn. Její posádka se  zapsala do pamětní knihy a česká vlajka zde byla na trvalo ponechána. Délka této plavby byla více jak 12 000 námořních mil. V roce 1999 byl vedoucím expedice jachty Štír II, která jako první česká jachta obeplula mys Nordkapp a vplula do Barentsova moře.

Jako navigátor české závodní jachty HÉBÉ III se v roce 2000 podílel na jejím vítězství v transatlantickém závodě Tall Ships 2000 ve třídě C3. V následujícím roce je ve stejné roli na Hébé III, která se jako první česká loď se účastní nejznámějšího a nejvýznamnějšího evropského závodu Fastnet 2001 v Anglii.

V řadě dalších závodů pracoval v oblasti meteorologického zabezpečení, plánování a vedení transatlantických plaveb. Tyto služby poskytoval i pro extrémní prvopřeplavbu Atlantiku na nafukovacím katamaránu SEKTOR v roce 2000, v rámci přípravy Davida Křízžka na závod Minitransat nebo hydro – meteo pro českou olympijskou reprezentaci v Číně.

Od roku 1999 do 2006 byl prezidentem České asociace námořního jachtingu (ČANY) a od roku 1999 je předsedou Kontrolní komise Českého svazu jachtingu. Organizuje a přednáší na odborných setkáních jachtařů a publikuje odborné články o lodní elektronice v jachtařských časopisech. Je autorem knihy Před přídí mys Horn a věnuje se historii českého námořního jachtingu. Je autorem projektu umístění slavné lodě Richrada Konkolského NIKÉ v Národním technickém muzeu.

Trasa plavby

Protože hlavním cílem plavby je vytvoření světového rekordu nonstop plavby kolem světa v dané třídě délky lodi podle pravidel organizace WSSRC a zároveň dosáhnutí jejího celosvětového uznání, bude trasa plavby splňovat tyto parametry:

  • Start plavby bude protnutím spojnice Lizard Point – (v blízkosti anglického přístavu Falmouth) a ostrova Ushant v druhé polovině srpna 2011.
  • Plavba povede východním Atlantikem kolem mysu Dobré naděje, dále  jižně od mysu Leeuwin a jižního pobřeží Tasmánie směrem k mysu Southwest ostrova Steward Island (Nový Zéland). Po obeplutí antepodálního bodu (v blízkosti nejjižnější ostrůvku Antipod Islands) bude  následovat obeplutí mysu Horn a zpět Atlantikem k místu startu.
  • Cíl plavby bude protnutí startovní čáry po méně než 313 dnech a uplutí přibližně 22 tisíc námořních mílích (cca 41 tis. kilometrů) v první polovině roku 2012. Ukončení plavby bude ve výchozím  přístavu Falmouth.

Loď bude dopravena na palubě říční lodi  z přístavu Mělník, transport po silnici nebo popluje po vlastním kýlu z Prahy do Hamburku. Ve výchozím přístavu ve  Falmouth proběhne konečná fáze přípravy lodě.

Rozpočet

Rozpočet plavby pro zabezpečení vlastní plavby je odhadován přibližně na180 tisíc Kč.

Případné sponzorské prostředky  budou  použity výhradně na potřeby zajišťující vlastní osamělou plavbu a nikoliv na zhodnocování lodě, neboť loď a její technické vybavení je plně pokryto z vlastních prostředků autorů projektu.

Uvedená částka rozpočtu projektu je určena:

·        na nákup potravin, zdravotnických potřeb a léků,

·        na pořízení SIM karty s kreditem pro přímé přenosy z paluby lodě pomocí družicového

telefonu systému Iridium a pro předávání meteorologických předpovědí.,

·        pro pořízení/zapůjčení zařízení na výrobu pitné vody,

·        na nakládání a dopravu lodě do Hamburku,

·        pro přístavní poplatky v Hamburku a Falmouth.

Pozemní tým

Pozemní tým bude zajišťovat přípravu lodě, nákupy na vybavení, smlouvy se sponzory a PR. Dále pak nezbytnou informační podporu při vlastním průběhu plavby.

Tým tvoří spoluautorka projektu Jarmila Ondráčková, která se bude  starat  o vybavení lodě netechnickými potřebami, o organizační záležitosti, hospodaření se sponzorskými prostředky, o podávání informací z plavby na web, o jednání s médii a o práci PR a marketingu.

Odborným konzultantem plavby je nejznámější český jachtař a vynikající světový závodník v osamělých plavbách OSTAR a BOC Richard Konkolski. 

Podle potřeby ve fázi příprav a vlastní plavby bude tento tým případně rozšířen.