Jachting prakticky: Počítejte světla pořádně

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Co přesně znamená pro navigátora v praxi zkratka Fl (3) 15s? Samozřejmě je to zábleskové světlo se třemi záblesky v periodě 15 vteřin. Ale kdy začít počítat?

Uvedená perioda znamená celý cyklus, nejenom dobu, po kterou světlo nesvítí.

Odpověď je, jakmile uvidíte záblesk a pak počítáte vteřiny až do doby, než uvidíte ten samý záblesk. Ať už se jedná o světlo zábleskové nebo přerušované, znamená uvedená perioda celý cyklus, nejenom dobu, po kterou světlo nesvítí.

Je vhodné naučit se počítat vteřiny s co největší přesností. Zkuste počítání postaru: „Jednadvacet, dvaadvacet, třiadvacet…“ Od třiceti můžete začít znova.

Naučte se počítat vteřiny přesně.
Naučte se počítat vteřiny přesně.