Jachting prakticky: Spring či nespring

Vazáky ve středu lodě jsou užitečné, pokud se v maríně potřebujeme vyvázat bokem tak, abychom omezili pohyb lodě směrem dopředu a dozadu. To ovšem nejsou skutečné springy. Loď „B“ je vyvázána takovýmito „falešnými“ marínovými springy, zatímco loď „A“ používá skutečné springy. Ty můžete využít následujícími užitečnými způsoby:

  1. Při odplouvání stáhněte všech­na lana kromě záďového springu a příď vám jako kouzlem sama krásně od­sko­čí od mola (nebo záď, pokud ponecháte vyvázaný příďový spring). Tento efekt se při použití falešných středových sprin­gů nedostaví.
  2. Pokud se vám loď na stání přes všechny vaše snahy neustále stáčí přídí k molu, stačí přitáhnout záďový spring a loď se krásně srovná, čehož byste při použití falešných springů nikdy nedocílili.

springy_nespringy

Tom Cunilffe