Jak na DSC digitální tísňové volání?

Tísňové volání se smí použít pouze tehdy, pokud je splněna definice tísňové situace (DISTRESS), která zní: Osoba nebo plavidlo (nebo také letadlo či vozidlo) je ve vážném a bezprostředním nebezpečí a vyžaduje okamžitou pomoc.

Ukážka z knihy VHF, KOMPLETNÍ PRŮVODCE PRO JACHTAŘE od Kateřiny Staňkové.

Vyslání tísňového volání musí vždy schválit velitel plavidla. Pokud vaše posádka volá Mayday bez vašeho vědomí, nejspíš jste jako kapitán nezvládl komunikaci na lodi! Tísňová volání a zprávy mají absolutní přednost před všemi ostatními typy komunikace. Pokud je zachytíte, je třeba přerušit veškerou jinou komunikaci a držet poslechovou hlídku. Každé zachycené tísňové volání nebo zprávu je třeba zaznamenat do lodního deníku a uvědomit o tom velitele plavidla.

Každou část tísňové komunikace vždy uvozuje slovo MAYDAY. Výraz pochází původně z francouzského „M‘aider“, tedy „pomozte mi“, a proto se můžeme setkat se dvěma typy výslovnosti – buď s původní francouzskou verzí „médé“ nebo s anglickým „mejdej“.

V situacích, které nesplňují definici distress“, ale je přesto potřeba poslat naléhavou informaci týkající se bezpečnosti osoby nebo plavidla, použijte zprávu URGENCY, uvozenou slovem PAN PAN. Vysílání týkající se bezpečnosti plavby spadají do kategorie SAFETY a jsou uvozeny slovem SÉCURITÉ. (více v dalších kapitolách knihy) Hranice mezi tísňovým a pilnostním voláním je neostrá, vždy záleží, jak situaci vyhodnotí kapitán. Můžeme si uvést příklad: Vaše plachetnice v bouřce přišla o plachty, na lodním šroubu je namotané lano a vítr vás snáší na blízké skalnaté pobřeží. Tady se jedná celkem jistě o vážné a bezprostřední nebezpečí pro loď i posádku, volání MAYDAY je tedy zcela na místě. 

Pokud ale bude plachetnice driftovat na otevřené moře, nikdo není zraněný a lodi nehrozí v brzké době ztroskotání nebo potopení, potom se spíš jedná o volání PAN-PAN – sami si pravděpodobně neporadíte, ale stačí, když pro vás prostě někdo přijede a odtáhne vás. V případě pádu člověka přes palubu (Man Over Board) se jedná téměř vždy o tísňovou situaci a MAYDAY volání je zcela na místě. I když se podaří oběť rychle vylovit, bude pravděpodobně potřebovat lékařské ošetření, může trpět například následky druhotného tonutí, případně podchlazení.

POSTUP REALIZACE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Volání o pomoc prostřednictvím radiostanice je velmi přesně definované, a to z prostého důvodu – pokud jste v ohrožení života nebo je vaše loď vážně poškozená, možná máte jen jednu šanci zavolat. Pokud dokážete informace předat jasně a srozumitelně „na první dobrou“, značně tím zvýšíte pravděpodobnost úspěšné záchrany. Ve stresu je ovšem velmi snadné naučené postupy zapomenout, proto je rozhodně dobré mít nejlépe poblíž vysílačky kartičku s předepsaným postupem, do které pouze doplníte jméno lodě, volací znak (Call Sign) a MMSI. Podle takové kartičky pak pravděpodobně dokážou tísňové volání vyslat i další členové posádky. /link na kartu/

DIGITÁLNÍ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – DSC DISTRESS ALERT (pokud máme VHF s DSC kontrolérem)

Digitální tísňové volání vyšlete pomocí červeného tlačítka DISTRESS. Pokud čas dovolí, je možné vybrat povahu tísně („Nature of distress“). Podle typu přístroje buď stisknete tlačítko DISTRESS jednou krátce a vyberete ze seznamu, nebo musíte nejdříve přes tlačítko Menu a volbu „Distress Settings“. Povaha tísně může být například:

 • FIRE – oheň
 • EXPLOSION – výbuch
 • FLOODING – nekontrolovaně teče do lodi
 • COLLISION – kolize
 • GROUNDING – najetí na mělčinu
 • CAPSIZING – převržení
 • SINKING – potápím se
 • ADRIFT, DISABLED – driftující, neovladatelné
 • PIRACY ATTACK – útok pirátů
 • ABANDONING SHIP – opouštím loď
 • MAN OVERBOARD – muž přes palubu

Pro vyslání stiskněte tlačítko DISTRESS dlouze (asi 5 sekund) – přístroj odpočítává a oznámí odeslání. Vyslány budou tyto informace:

 1. a) MMSI stanice – je zadané v přístroji
 2. b) typ volání – DISTRESS
 3. c) pozice (z GPS, pokud je připojená k vysílačce, nebo zadaná manuálně)
 4. d) čas vyslání tísňového volání (opět automaticky z GPS nebo manuálně)
 5. e) povaha tísně (pokud jsme nevybrali v seznamu, bude ,,Undefined“ nebo Undesignated“)

Po odeslání digitálního DSC tísňového volání se přístroj automaticky přepne na Ch16 a je připravený na hlasové volání.

POZOR! Pokud máte jen trochu čas, rozhodně po vyslání DSC alarmu pokračujte i hlasovým voláním a zprávou (viz dále). DSC volání zachytí pouze stanice vybavené DSC kontrolérem, nejblíže k vám ale může být loď, která DSC nemá. Pokud nevyšlete i hlasové volání, o vašich potížích se tato loď vůbec nedozví!

Přístroj bude automaticky opakovat DSC Distress Alert přibližně každé 4 minuty, dokud nenastane jedna ze dvou možností:

 1. a) Volání bude digitálně potvrzeno na Ch70 pobřežní stanicí – pak se na displeji ukáže MMSI stanice, která volání přijala, spolu z výrazem „Acknowledged Mayday“,
 2. b) vysílající volání zruší sám vypnutím radiostanice (některé novější radiostanice již mají v menu i volbu „Cancel distress alert“, tedy zrušení DSC distress volání).

Další možnosti tísňového volání jsou:

Voice Distress Call – hlasové tísňové volání (Ch16)
Voice Distress Message – hlasová tísňová zpráva (Ch16)
Pro VHF bez DSC kontroléru platí samozřejmě pouze hlasové volání a zpráva na Ch16).

Více v knize: VHF KOMPLETNÍ PRŮVODCE PRO JACHTAŘE