Kapitán do nepohody: Seznam pro bezpečnostní školení

Než se svou posádkou projdete zásady bezpečnosti, stojí za to zvážit specifika vaší plánované plavby, zkušenost posádky a jejich znalost daného plavidla i sebe navzájem. Pokud členové posádky nemají zažité bezpečnostní postupy a nevědí přesně, kde se nachází bezpečnostní výbava, bude nutné jim před odplutím všechno vysvětlit. Není špatné mít k tomuto účelu připravený seznam bodů (viz níže), abyste na nic nezapomněli.

Je potřeba říct, kde je uložena bezpečnostní výbava, jak se zachází s plynovým sporákem, co dělat v případě požáru, jak postupovat, když někdo spadne přes palubu a když by bylo zapotřebí opustit loď.

Dbejte na to, aby alespoň jeden další člen posádky kromě vás uměl obsluhovat vysílačku a znal postup při vysílání nouzového volání. Nezapomeňte se také zeptat posádky, jestli někdo z nich užívá nějaké léky a rozdat tablety proti mořské nemoci, pokud je to třeba.

Pokud máte na palubě mládež nebo nováčky, v klidu s nimi všechno projděte a nenechte nic náhodě. Důležité je nevyděsit nezkušené námořníky a ujistit je, že se loď neobrátí a nepotopí, jakmile opustíte přístav. Zachovejte si pozitivní přístup a nerozebírejte moc dlouho pravděpodobnost výbuchu plynu, spíš hovořte o tom, jak si to na vodě všichni báječně užijete.

Bezpečnostní školení v bodech

Podpalubí:

 • Záchranné vesty a harnesy – jak oblékat, kdy nosit, jak se přivázat
 • Plyn – rizika, prevence rizik, plynové bomby a uzávěry plynu
 • Předcházení požáru – hasicí přístroje, hasicí roušky, kde jsou a kdy použít
 • Pohyb v podpalubí – madla, bezpečnost v kuchyni, východ na palubu
 • WC – jak se používá
 • Prostupy trupem – kde se nacházejí
 • Lukny – jak se otevírají a zavírají, rizika
 • Vysílačka – jak se používá
 • Motor – základní obsluha
 • Akumulátory – kde se nacházejí

Paluba:

 • Rizika – ráhno, zakopnutí, uklouznutí, lukny
 • Přivázání harnesů – bezpečnostní lano na palubě
 • Vyvazovací lana
 • Ovládání motoru
 • Přístroje
 • Bakisty – obsah
 • Vinšny a záseky – bezpečná obsluha
 • Kotva – bezpečná obsluha

Stav nouze:

 • Lékárnička – kde se nachází
 • Výstroj pro MOB – záchranná podkova, vrhací lano, tyčová bóje
 • Světlice – kde jsou, kdy a jak je použít
 • Vysílačka – tísňové volání
 • EPIRB – jak se aktivuje
 • Záchranný ostrůvek – kde je, jak a kdy spustit na vodu
 • Pohotovostní zavazadlo – kde se nachází, co obsahuje
 • Selhání kormidelního systému – náhradní pína, kde je a jak ji nasadit
 • Zatopení lodi – selhání ventilu v prostupu trupem, zátky, bilgové pumpy, záchranné
 • postupy

Posádka:

 • Mořská nemoc – co dělat, jak jí předcházet
 • Jídlo a pití – používání kuchyňky
 • Kde je co uloženo
 • „Jedna ruka pro loď, druhá pro tebe!“
 • Na co dát pozor

Zdroj informací:  kniha Kapitán do nepohody.

Jestli se vám naše články libí a chtěli byste nás podpořit, pošlete prosím jakoukoliv částku na účet: 4654910001 bankovní kód 2010 variabilní symbol 1122.
Moc díky!