La Grace: Prací, trpělivou prací

Nejdříve malý model (ValMez)


Po bouřlivých událostech podzimních, kdy zpráva stíhala zprávu, čin stíhal čin a skoro nebylo dne, aby se někdo od La Grace neobjevil v rádiu nebo v televizi, nastalo uklidnění. Ono se taky až tak moc neděje. La Grace stojí ve Španělsku klidně na kozách a Česko zasypal sníh. Ale klid je jen zdánlivý. Nastoupila totiž zase práce.

Ve Španělském Sotogrande španělští tesaři a technici, za bedlivého dozoru českých brigádních dobrovolníků, opravují obšívku, kýl a vůbec všechno, co bylo havárií poškozeno. Motor i agregáty jsou venku, venku je i maximum vnitřního vybavení, to znamená takové věci jako vodní a naftové nádrže a vůbec je celá La Grace odkrytá jak od Egyptu nebyla. V pondělí 21.1. se prohnala kolem Gibraltaru bouře, která nenadělala naštěstí na Grace žádné škody – jen taška shozená větrem ze střechy jen těsně minula expediční vozidlo. V úterý 22.1. dorazila do Španělska další dvojice dobrovolníků, kteří vystřídali značně unavenou partu předchozí a hned se pustila do práce na vratipni a natřela olejem také kolíky a kladky, co tam jen našli. Jak bude hrubé práce ubývat, vyvstane postupně potřeba většího počtu brigádníků z Čech, protože bude nutné udělat celou vnitřní instalaci a veškeré rozvody. To je již  speciální práci že ji nebude moci dělat nikdo bez detailní znalosti La Grace a jejích plavebních potřeb

Na české straně se ale také nesedí u kamen. Dlouho diskutovaný dřevěný člun začal dostávat, a také díky Viktorovi Brejchovi, který sehnal na člun finanční prostředky z nadace O2, pevnější obrysy. Staví se kde jinde, než ve Valašském Meziříčí v dílně koho jiného, než mistra truhlářského a stolařského Vildy Pavlici. Tedy přesně tam, kde vznikala před lety i velká část La Grace. Pokud byste se někdo chtěl brigád zúčastnit, napište do redakce IFP Publishing na info@ifp-publishing.cz a tam už vás nasměrují na ty správné osoby. (jfo)