Bordel při odlivu

Plachetnice v kanálech
Domorodá chýše