Něco o přednostech při plavbě

Náš poslední článek o tragédii na Orlíku otevřel mimo jiné i diskuzi na téma předností za plavby. Samotného mě překvapilo, co bludů se, zejména ve facebookových komentářích, objevilo. Jsem si jist, že většina z vás čtenářů jezdících na moře tohle všechno zná, ale nebude na škodu – i pro neskipery – si zásady potkávání lodí zopáknout.

Základní teze potkáváná lodí na moři je, že ten lépe manevrovatelný dává přednost hůře manévrovatelnému. Například:

 • Při větru ze stejné strany a při plavbě na plachty dává plachetnice v návětří přednost plachetnici v závětří. Proč? Protože ta v návětří bere vítr té v závětří a ta tedy hůře manévruje.
 • Motorová loď dává vždy přednost plachetnici jedoucí na plachty. Proč? Protože motorová loď je vždy lépe manévrovatelná než plachetnice pod plachtami, která je omezená směrem a silou větru (plachetnice pod plachtami, ovšem s nahozeným motorem použitým k pohonu se bere jako motorová loď).
 • Ferina (trajekt) v kluzu, tzv hydrofoil, dává přednost normální motorové lodi. Proč? Protože je daleko rychlejší a pomalá motorová loď nestihne včas uhnout. Uhnout musí ta ryhlejší.

  Při větru ze stejné strany musí dát plachetnice v návětří přednost plachetnici v závětří.
  Při větru ze stejné strany musí dát plachetnice v návětří přednost plachetnici v závětří.

A tak dále a tak dále. Princip je že ten slabší a hůře manévrovatelný má přednost před rychlejším nebo lépe manévrovatelným. Většina vnitrozemců je velmi překvapena, když jsou poprvé na palubě na moři a vidí, že velký trajekt se naší plachetnici zdaleka vyhýbá. Jsme tady v Čechách tak nějak zvyklí, že ten silnější má právo silnějšího nebo co. Ale na moři má právo slabšího reálný základ – protože když plujete na plachty, nedokážete uhnout třeba rychlému trajektu nebo tankeru ani náhodou. Vždyť si to představte. Plujete rychlostí 5 uzlů nebo méně, kurzy, kam může plachetnice plout jsou omezeny větrem a měli byste se vyhnout tankeru, který jede 20 uzlů a manévrovat může kam chce. Zkuste si to. Nemáte šanci.

Aby se tedy plachetnice nestaly lovnou zvěří velkých lodí, existuje zmíněné pravidlo, že motorová loď dává přednost lodi plachetní.

Výjimky existují a jsou přesně popsány v příslušných předpisech. Jako plachetnice jedoucí na plachty musíte dát přednost:

 • motorové lodi s omezenou manévrovatelností (třeba bagr atp.) Taková loď musí nést odpovídající znaky, aby bylo jasné, že má omezenou manévrovatelnost
 • motorové lodi omezené ponorem – opět loď musí nést odpovídající znaky
 • rybářské lodi provádějící rybolov – i rybář musí vyvěsit odpovídající znaky
 • plují-li motorové lodě v tzv. TSS pásmu (trafic separation scheme), které je vyznačené na mapách a najdete ho na frekventovaných obchodních trasách, například La Manche, nebo přístup k Athénám (obojí dobře znám). Tyhle případy jsou zaneseny v mapách a pilotech.
 • v úzkém vyznačeném plavebním kanálu – třeba pod Portsmouth jsou plachetnice požádány, aby pluly těsně vně vyznačené plavební dráhy. U tyhle případy jsou zaneseny v mapách a pilotech.

Jinými slovy – výjimky jsou vždy přesně popsány a jsou vynuceny situací, tedy jsou ospravedlnitelné. Každý chápe, že velké tankery jsou omezeny ponorem v mělkých vodách kolem Anglie a jachtaři to respektují.

Ale díky zásadnímu pravidlu o přednostech co jsem uvedl na začátku, máte jistotu, že vás na moři nesmete trajekt se slovy – „on neuhnul“.

Samozřejmě je v zájmu skipera plout s plachetnicí tak, aby se velkým lodím nemotal zbytečně do cesty. Je součástí dobré námořní praxe na velkých tankerech přednost nevynucovat – změny kurzu nejsou pro velké lodě moc vítanou situací a proto každý rozumný kapitán plachetnice, pokud může, nechá velké lodi prostor. Ale když nemůže, a taková situace je na moři docela častá, dá mu velká loď přednost.

Poznámka: na moři platí také pravidlo, že každý musí učinit vše, aby zabránil srážce. Není tedy možné nechat se přejet a pak se hájit slovy – on mi měl dát přednost. Je na kapitánech obou lodí udělat maximum, aby srážce zabránili a pokud dojde k incidentu, je zkoumáno zavinění obou. A proto – plujte předvídatelně, pozorně a veďte si na moři deník!

Situace na českých přehradách je daleko více podobná tomu volnému moři, než Labi někde u Hamburku, kde plují obchodní a nákladní lodě a je třeba jejich režim  podle toho upravit. Naopak Orlík nebo Slapy jsou rekreační oblasti, kde se lodě s omezením výše uvedeným, vůbec nevyskytují. Aplikovat tedy zásady, že velká loď (větší než 24m) musí mít na přehradě přednost před plachetnicemi je, s prominutím, hovadina. Argumentovat situací někde na dolním toku Labe u přístavních měst je prostě mimo mísu. Navíc znovu opakuji, jako plachetnice nemáte šanci parníku uhnout – co když přestane zrovna foukat?

Stejně míjení motorové lodi a plachetnice při jízdě proti sobě, kdy oba musí podle nové vyhlášky uhnout vpravo, je nesmysl. Na plachetnici to prostě často vůbec nejde, naopak u motoráku je to jen otázka jednoduchého pohnutí kormidlem. Zde se zásada, že ten hůře manévrovatelný má přednost, zcela vytratila v českém houští paragrafů.

Mimochodem víte kdo je ten poslední, ten, kdo dává přednost úplně všem? Málokdo na to přijde. Je to hydroplán! Ten musí startovat a přistávat tak, aby dal přednost úplně všem. A víte proč? Protože mu nikdo nestihne uhnout! Dovedu si představit, že u nás by měl naopak absolutní přednost on 🙂

Proč se taková divná pravidla začali aplikovat z ničeho nic i na rekreační plochy Slap či Orlíku, je otázka, kterou by stálo za zodpovědět. Nevěděl byl to někdo ze čtenářů?