Online přednáška: Petr Ondráček – kapitánem na záchranném ostrůvku

Petr Ondráček

Každý, kdo vyplouvá na moře by si měl uvědomit, že se může dostat z různých důvodů do tísňové situace, kdy je nucen požádat o záchranu, opustit loď a pokračovat v plavbě na záchranném ostrůvku sám nebo s posádkou. To je také okamžik, kdy je vysoce žádoucí, aby někdo z jeho posádky převzal odpovědnost za plavbu k záchraně a stal se tak kapitánem záchranného ostrůvku.

Přednášející: Petr Ondráček
Cena: 300 Kč (pro členy ČSJ zdarma, uveďte své členské číslo do poznámky rezervačního formuláře)
Termín: 2. 2. 2021, 18.00-20.00, ONLINE

Platící zájemci prosím vyplňte rezervační formulář zde.

Toto téma není příliš akcentováno nejen v našich kapitánských kurzech všeho druhu. Většina kurzů je hlavně teoreticky zaměřena na to, jak ostrůvek vybrat, vybavit a jak ho v prvních chvílích po opuštění lodi použít. Prakticky si pak jachtaři obvykle na klidné vodě v bazénu nebo venku na vodě zkusí jeho zprovoznění a nalodění se na něj. Mizivá pozornost je věnována na všestrannou přípravu toho, co vše obnáší plavba trvající týdny nebo měsíce a její vedení, než dojde k úspěšné záchraně. Přitom stále více jachtařů vyplouvá na dlouhé plavby ve značných vzdálenostech od potenciálně rychlé možnosti záchrany.

V rámci přednášky budou diskutovány tematické okruhy a základní aspekty spojené s vedením a plavbou na záchranném ostrůvku:

  • co znamená být kapitánem záchranného ostrůvku,
  • příprava na plavbu na záchranném ostrůvku,
  • první okamžiky na palubě záchranného ostrůvku,
  • technické prostředky a jejich použití,
  • stravování a zajištění pitné vody, řešení zdravotních problémů,
  • navigace a komunikace,
  • záchrana na moři nebo přistání na souši.

Příprava na souši před vyplutím (nebo alespoň přemýšlení o ní) na takovou situaci se jistě vyplatí, i když ji třeba nikdy se štěstím nezažijeme.