Operace Dolphin ByCatch – Sea Shepherd bojují proti maskru delfínů u pobřeží Franci

Článek vznikl ve spolupráci se Sea Shepherd Czech Republic

Posádka lodi M/Y Sam Simon připlula k Atlantickému pobřeží Francie, aby se zde připojila k Operaci Dolphin ByCatch. Tato kampaň Sea Shepherd míří na problematiku neustálého masakrování delfínů průmyslovými rybářskými plavidly v oblasti Biskajského zálivu. Sam Simon se zde připojil k několika menším plavidlům, která střeží místní vody pod velením Sea Shepherd France od 11. února.

Během posledních šesti týdnů bylo na plážích francouzských departmentů Vendée, Charente Maritime a Gironde nalezeno až 600 mrtvých delfínů. Vzhledem k tomu, že více než 80% těl těchto kytovců (často zmrzačených) končí na dně moře, představuje toto číslo jen příslovečnou špičku ledovce. Většina nalezených těl nesla známky vážného poranění – odřezané ploutve, stopy kontaktu s háky, hluboké řezné rány nebo zlomené rostrum, které bylo často zachyceno do rybářského vybavení. Delfíni, kteří tráví zimu v Biskajském zálivu, se tak stali obětí tzv. neselektivních lovných metod (vlečné sítě, dánská plavidla s košelkovými nevody a tenatové sítě), které primárně cílí na mořčáky (mořské okouny) a štikozubce – ryby, které jsou určeny pro francouzský trh. Podle vědců, kteří tato úmrtí dokumentují, jsou delfíni zabíjeni také francouzskými a zahraničními plavidly, která loví dále od pobřeží za účelem výroby surimi a rybí moučky.

„Čelíme tu absurdní politice v oblasti rybolovu. Politice, která umožňuje extrémně destruktivní a neselektivní lovné metody v citlivých oblastech, kde se kromě rozmnožujících se mořčáků vyskytují také chráněné druhy. Těmi jsou právě delfíni, kteří jsou navíc obzvláště zranitelní a velmi snadno se zachytí do lovných zařízení,“ vysvětluje Lamya Essemlali, prezidentka Sea Shepherd France. „Už jsme unaveni tím, jak jsou varování vědců rok co rok ignorována. Nemůžeme dále přihlížet netečnosti ministerstva a rybářských výborů, které už 20 let předstírají, že tento problém řeší.“

„V Sea Shepherd jsme se rozhodli, že budeme tuto oblast hlídat dnem i nocí. Máme v úmyslu ‚nenápadnou‘ likvidaci delfínů řešit tak, aby za ni příslušní rybáři, politici i spotřebitelé konečně převzali zodpovědnost.“ – Lamya Essemlali, prezidentka Sea Shepherd France

Více o operaci Dolphin ByCatch

Od ledna do března je každoročně na západním pobřeží Francie zabito průměrně 6 000 delfínů. Na vině jsou velké průmyslové trawlery a plavidla lovící v páru (pomocí vlečné sítě uchycené mezi dvěma loděmi). Podle poznatků observatoře Pelagis (se sídlem v La Rochelle) může být toto číslo mnohem horší – téměř 10 000. To je mnohem více než je společná bilance masakrů na Faerských ostrovech v Dánsku a v japonském Taiji (viz film: Cove). Delfíni, kteří obvykle žijí v blízkosti populace mořčáků, jsou zachyceni do sítí, které pohltí bez rozdílu vše, co jim stojí v cestě. Většina delfínů zemře ještě v sítích. Ti, kteří zůstanou naživu, umírají na následky zranění, které jim způsobí rybáři na palubách svých lodí. Tato praxe tedy neohrožuje pouze populace mořčáků, ale je také smrtící pro delfíny, kteří v těchto sítích uvíznou jako vedlejší úlovek a následně se utopí. V únoru 2018 dobrovolníci na Sea Shepherd Bob Barker nafilmovali v oblasti kolem La Rochelle dvojici trawlerů (Jeremi Simon a Promethée), jejichž posádky vytahovaly z moře síť se dvěma zachycenými delfíny (podrobněji viz zde).

Delfíni žijící u Atlantického pobřeží Francie mohou být vyhubeni

Francouzská observatoř Pelagis každoročně publikuje alarmující zprávy, které hovoří o poklesu populace delfínů. Mezi ně patří i studie z roku 2016, podepsaná národním výzkumným střediskem Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), observatoří Pelagis a Univerzitou v La Rochelle. Tento dokument hovoří o tom, že úmrtnost delfínů v důsledku působení rybářských plavidel ohrožuje přežití populace delfínů ve střednědobém horizontu. Bohužel, francouzský stát zůstává vůči těmto varováním zcela netečný.

Záměrně nepřehledná hlášení o počtech vedlejších úlovků udržují veřejnost v nevědomosti

Jakkoliv neutrálně může znít termín „vedlejší úlovek“ (angl. by-catch), za tímto slovem se skrývá obrovské množství delfínů, kteří každoročně umírají podél francouzského pobřeží. Vedlejší úlovek jsou ve skutečnosti pečlivě utajovaná jatka. Přestože jsou rybáři ze zákona povinni vykazovat své úlovky delfínů, praxe je taková, že francouzský stát dosud nezřídil žádný regulační subjekt, který by tato data přijímal. Toto vakuum tak brání jakémukoliv sledování úmrtnosti mořský savců v důsledku působení lodí s vlečnými sítěmi. Observatoř Pelagis je sice k přijetí a zpracování těchto údajů dostatečně kvalifikovaná, nezískala k tomu však příslušné oprávnění. Kromě toho nebyly vyčleněny žádné prostředky na provádění selektivnějších technik rybolovu, a to i přes to, že takové metody existují. Průmyslový rybolov je ve Francii silně dotován. Snížení úmrtnosti delfínů však podle všeho nepatří mezi priority její rybolovné politiky.

Podpořte prosím tuto kampaň Sea Shepherd. Operace Dolphin ByCatch neusiluje pouze o to, aby se o této problematice dostatečně vědělo, ale především chce zastavit zbytečné zabíjeni tisíců delfínů ve Francii. Přispět můžete hned.

(Původní článek: https://www.seashepherdglobal.org/latest-news/dolphin-bycatch-sam/)