POZOR: Petice pro zachování a modernizaci sportovního přístavu v Podolí

Jachting pod Vyšehradem Foto: cere.cz

V zátoce ochranného přístavu pod Vyšehradem – v Podolí je již od nepaměti centrum vodních sportů a rekreačních sportovců z celé Prahy. V současné době zde sídlí sportovní kluby Český Yacht Klub, T.J. Tatran Praha  a přírodovědecká fakulta UK. V posledních letech se projevuje snaha developerů toto krásné místu využít ke stavbě komerčního projektu – postavit zde hotel s přilehlým přístavem. To by však narušilo vzhled celé zátoky, která je v památkové zóně Vyšehradu a zejména by omezilo nebo zcela zlikvidovalo sportovní činnost všech těchto klubů, rekreační sport běžných občanů i výcvik dětí a mládeže v této lokalitě, která je na území celé Prahy jedinečná a nenahraditelná. Proto se všechny dotčené kluby spojily a vypracovaly společný projekt modernizace sportovního přístavu v Podolí. 

Cílem projektu všech tří sportovních klubů je zachování jediného sportovního přístavu v Praze, jeho modernizace na současnou evropskou úroveň a udržení vhodného prostředí pro rekreační sport dospělých a pro vodácký výcvik dětí a mládeže. Chceme zachovat možnost provozování vodních sportů pro běžné občany Prahy a odmítáme budování „milionářských“ klubů. Proto odmítáme především komerční „revitalizaci“ přístavu, spojenou s developerským projektem výstavby hotelu nebo „ubytovací kapacity“ přímo na hrázi. Nejen že by hotel zabral spoustu prostoru, potřebného pro výstavbu loděnice Tatran, ale zejména svými ekonomickými důsledky (návratnost investice) by jednoznačně zničil dostupnost vodních sportů v této lokalitě pro běžné občany Prahy i pro sportovní výcvik dětí a mládeže.

Petici pro zachování a modernizace sportovního přístavu v Podolí můžete podepsat zde.

Historie: Ochranný přístav vznikl vybudováním ochranné hráze v letech kolem r. 1867 – 1872 jako ochrana pro plavidla v případě povodní. První sportovní klub se usadil v přístavu již v r. 1894 – Český Yacht Klub se svou první plovoucí loděnicí. Následně se do zátoky přestěhoval německý veslařský klub Regatta, který postavil na jižním břehu svou loděnici. Je to nejstarší dosud stojící sportovní stavba v Praze. Nyní je užívána jako loděnice přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, sloužící k vodáckému výcviku studentů a tělesně postižených. Bohužel dosud není památkově chráněná.

Historická mansarda Rösslera-Ořovského Foto: cyk.cz

Český Yacht Klub (ČYK) postupně se zvyšujícím počtem členů a zájemců o vodní sporty vystřídal další dvě plovoucí loděnice, až v r. 1912 postavil na ochranné hrázi svůj „klubový dům“ – ve své době největší sportovní stavbu v Praze. Loděnice stojí v původní podobě dosud a je památkově chráněná, včetně parkové úpravy pozemku a zimoviště lodí na hrázi. Do zátoky se následně v 30-tých letech přemístil i „Klub vodních motoristů“ – nyní Tatran Praha se svou plovoucí klubovnou, postavenou na trupu německého invazního člunu ze 2. světové války.

Po převratu v r. 1948 byl ČYK začleněn do TJ Slavoj Vyšehrad, ale stále byl znám jako ČYK, včetně vodáckého oddílu vodních skautů. Již v roce 1990 po sametové revoluci došlo k opětovnému osamostatnění a obnovení ČYK  a vrácení klubového majetku. Přístav, jeho vybavení i náklady na provoz a obnovu byly zajišťovány bez dotací, pouze z členských příspěvků a darů svých členů a jejich práce. Veškerá obnova, údržba i provozní náklady byly realizovány zcela bez přispění Povodí Vltavy, které v přístavu nemělo a dosud nemá žádné vybavení ani jakoukoliv jinou účast.

Historie TJ Tatran Podolský přístav, foto: yct.cz

Celý přístav je v současnosti rozdělený mezi zmiňované tři subjekty – ČYK, Tatran a UK, tak jak historicky vznikal. Přístav byl budovaný postupně, vždy pro každý klub samostatně a pouze v rámci dostupných prostředků každého klubu. Na toku Vltavy v Praze a okolí je pro provozování a výcvik jachtingu i vodního motorizmu pouze jediný vhodný prostor – od Železničního mostu po most Inteligence.

Současnost a budoucnost:  S vědomím historie vzniku a s vědomím současných požadavků na vybavení a provoz sportovního přístavu se všechny tři organizace dohodly na společném postupu při modernizaci přístavu. K tomuto cíli jsme uzavřeli dohodu o spolupráci, kterou jsme potvrdili podpisem společného memoranda.

Historická budova Českého Yacht Klubu Foto: cyk.cz

Našim cílem je :

  • Modernizovat sportovní přístav i jeho funkce jako jeden funkční celek tak, aby vyhovoval současným požadavkům sportovních uživatelů i turistů i v dalších letech.
  • Zachovat prostor a vybavení pro pěstování vodních sportů pro běžné obyvatele Prahy a okolí. Nechceme budovat přístav pro milionáře a jejich jachty.
  • Zachovat podmínky pro výcvik dětí a mládeže ve vodních sportech a zlepšit prostor a vybavení pro výcvik.
  • Zamezit výstavbě  soukromého hotelu nebo jiného komerčního projektu v areálu přístavu. Hotelů je v Praze dostatek, ale sportovní přístav je pouze jeden.            

K tomuto cíli jsme vytvořili architektonický projekt, který respektuje historickou tvář této lokality, zahrnuje všechny současné funkce sportovního přístavu i s výhledem do budoucnosti a především respektuje požadavky na provozování vodních sportů běžnými občany.

Projekt skupiny developerů je pro všechny místní sportovní kluby nevhodný a pro přístav téměř likvidační, protože sleduje pouze podnikatelské záměry pod záminkou „revitalizace“ nefunkčního přístavu, což samozřejmě není pravda. Poslední zveřejněná verze developerského projektu byla předložena na veřejné schůzi MČ Praha 4 v listopadu 2017, kde byla zástupci MČ i veřejností zásadně odmítnuta.

Petiční výbor: za ČYK Pavel Schwarz, za TJ.Tatran JUDr. Naďa Mullerová, za CERE Ing. Karel Bauer

 Kontaktujte autora petice