Refování – jak na to

Ilustrační foto: Andrea Gagliano

Termín refování označuje proces zmenšování plochy plachty tak, aby odolala silnému větru. Většina kormidelníků bude chtít refovat plachty v okamžiku, když se jim vlivem silného náklonu začne obtížně kormidlovat. Pokud stoupáte ostře proti větru, otěžový vozík hlavní plachty jste už uvolnili a loď je stále silně návětrná, přišel čas zrefovat plachtu.

Velké geny zasahující daleko za stěžeň způsobují návětrnost stejně jako hlavní plachta, takže pokud plachtíte s plnou genou (150%), začněte refovat u ní. Pokud ovšem máte jen běžnou kosatku (100%), začněte refováním hlavní plachty. Důležité je pokusit se vyvážit plochy plachet před i za stěžněm. Například kajutová plachetnice dlouhá 35 stop (10,6 m) s běžnou hlavní plachtou o třech refech bude pravděpodobně v sílícím větru při refování postupovat takto:

Pokud máte rolovací přední nebo hlavní plachtu, můžete postupovat čistě podle citu pro vítr
a postupně plachtu refovat tak, abyste udrželi návětrnost v rozumných mezích. Mnoho rolovacích plachet má v určitých rozestupech podél spodního líku značky, které při postupném refování plochy plachty značně pomáhají.

Tip: Nenechávejte refování až na poslední chvíli, pamatujte na staré rčení o refování: Jakmile pomyslíš na refování – refuj. Pokud pomýšlíš na vypuštění refu, dej si nejdřív hrnek čaje!

Refování běžné hlavní plachty

Typická hlavní plachta na kajutové plachetnici má tři refy – lze ji zmenšit (zrefovat) ve třech stupních. Když zrefujeme na třetí ref, na stěžni zůstane pouze 40% délky předního líku, takže zbývající plocha plachty je ve srovnání s plnou plachtou velmi malá. Při použití každého refu se nežádoucí díl hlavní plachty úhledně shrne a zajistí pomocí tenkých lanek, které se protáhnou malými zpevněnými oky všitými v plachtě. Pokud hlavní plachta není upevněna v drážce ráhna (má volný spodní lík), pak by refovací lanka měla procházet kolem ráhna pro případ, že refovací lanko praskne. Hlavní refovací oko u stěžně je vhodné uvázat dalším pevným lankem pod ráhno, rovněž jako pojistku.

Refování jedním lanem pro každý ref

Nejběžnější refovací systém hlavní plachty se skládá z jednoho refovacího lana pro každý ref jednotlivě. Hlavní plachtu spusťte právě o takový kus, abyste mohli refovací oko na předním líku zaháknout za refovací hák nad ráhnem. Jakmile znovu dopnete výtah hlavní plachty, můžete dotáhnout i refovací lanko, čímž stáhnete refovací oko v zadním líku dolů k ráhnu.

Refování dvěma lany

Výhodou systému s dvěma refovacími lany je, že celou operaci můžete provést z kokpitu, takže nikdo nemusí pobíhat po palubě za rozbouřeného moře nebo v noci. V zásadě lze provést zrefování plachty utáhnutím obou refovacích lan – nejdříve toho na předním líku, (po uvolnění výtahu) a pak, až výtah opět dotáhnete a zajistíte, utáhne se i refovací lano na zadním líku. Nevýhodou tohoto systému je, že vám dozadu do záseků v kokpitu vede příšerná spousta lan.

Refování průběžným lanem (někdy nazývané refování jedním lanem)

Z tohoto pohledu nejlepší alternativu nabízí rychlorefovací systém (Jiffy). K oběma refovacím okům vede jedno lano a nemusíte chodit ke stěžni. Je to dobrý systém, který vám usnadní život. Jediný problém tu tvoří tření, které vzniká na cestě refovacího lana vlivem mnoha ohybů. Lano se poměrně obtížně dopíná, takže je vystaveno značné zátěži – a naopak, pokud chcete ref povolit, refovací lano se obtížně uvolňuje.

Nyní se podívejme na celou sekvenci akcí, které obnáší zrefování plachty a na důvody k jejich provedení.

Při povolování refů (rozrefování) se provádí opačný postup, než při refování plachty. Vždy pamatujte, že před uvolněním refovacího oka je nutné dotáhnout topenantu a plachtě tak odlehčit. Také se vždy před dotažením výtahu ujistěte, že v zadním líku není žádný tah.

Zdroj: Trimování plachet, koupit zde