Na mělčině II. – Co dělat ve vážnějších situacích!

Jestliže se vám nepodařilo loď vyprostit žádnou z technik, které jsme si popsali v článku Na mělčině! – První kroky v méně závažných situacích, bude třeba přistoupit k radikálnějším metodám.

Snižte ponor

Literatura je plná historek typu jak Hornblower hází kanón přes palubu nebo jak H. W. Tilman a jeho posádka přenáší na břeh osm tun zátěže z pilotního člunu, který uvízl na písčině u Spitzberg. Většina z nás se k tak drastickým opatřením uchylovat nemusí. Dost možná postačí loď naklonit nebo upravit plachty.

Nastavení plachet

Mnoho plachetnic se štíhlým kýlem má menší ponor, když je zatížena příď. Příď moderní plachetnice má malý vztlak, takže posadíte li na ni početnou posádku, je velká naděje, že se kýl podaří z bahna uvolnit. Je to jednoduché a často účinné.

Náklon

Jestliže plachty loď naklánějí, využijte toho. Pokud jsou ale plachty už dávno skasané, aby netlačily loď dál na návětrný břeh, nebo jste se na mělčinu najeli pod motorem, zkuste naklonit loď za pomoci posádky. Vyšlete všechny členy posádky vyklonit se z místa, kde je trup lodi nejširší. Když to nepomůže, nebo jsou vaši kamarádi moc hubení a je jich málo, využijte ráhna jako páky. Pověste na konec ráhna co nejvíce těžkých předmětů (kotvu, kanystry apod.) a vykloňte ráhno stranou.

Váha posádky

V dnešní době nadbytku může 12 průměrných dospělých vážit i jednu tunu. Když vysadíte čtyři statné členy do člunu, možná jste právě snížili ponor malé plachetnice o jeden nebo i dva palce.

Vyproštění pomocí kotvy

Při vyprošťování z mělčiny může být velká vinšna účinná stejně jako motor. Naložte pomocnou kotvu (případně hlavní kotvu, dovolí-li to její váha) do člunu spolu s řetězem nebo lanem a veslujte co nejdál ve směru, kterým chcete loď vytáhnout. Zkontrolujte, že se vám lano neomotalo kolem nohy a spusťte kotvu do vody. Pak se vraťte na palubu a kotevní lano omotejte kolem největší vinšny na palubě. Opatrně lano dotahujte, dokud se kotva nezakousne. Pak se do vinšny pořádně opřete. Pomozte si také motorem a současně dělejte vše pro snížení ponoru. Šance na úspěch jsou značné.

Nasednutí za pokračujícího odlivu

Jestliže veškeré vaše úsilí skončí neúspěchem a vy budete muset na mělčině přečkat odliv, je nezbytné zajistit loď před poškozením. Za prvé je třeba ochránit trup před čímkoliv na dně, co by mohlo trup poškodit nebo dokonce prorazit. Dále je potřeba zabránit vodě dostat se do podpalubí. Stává se to právě v případech, kdy se lodní trup dostane na mělčině do nezvyklé polohy a k hladině se dostanou otvory, které jsou normálně daleko mimo ponor. Typickým příkladem jsou bakisty v kokpitu. Několik preventivních kroků postačí k tomu, abyste zabránili katastrofě.

Pohodlné lože
Jestliže hrozí, že si loď lehne na bok úplně, prozkoumejte lodním hákem vodu v nejbližší blízkosti trupu a přesvědčte se, že tam nejsou žádné ostré kameny. Pod trup nacpěte polštáře, fendry nebo nafukovací člun. Nejlepší ze všeho je dřevěné prkno položené přes fendry (fender board).

Položte loď bokem ke svahu

Uvázneteli na okraji strmé plavební dráhy nebo na jakémkoli nerovném povrchu, veškeré vaše úsilí musí směřovat k tomu, aby se plachetnice spolu s ustupující vodou pokládala ke svahu bokem. Když se vám to podaří, dost možná se vyhnete nebezpečí zatopení lodě.

Zatopení lodě

Zavřete všechny dnové ventily včetně odtoků z kokpitu a utěsněte všechny otvory, kterými by mohla voda proniknout dovnitř. Nemusí to být úhledná ani permanentní práce – role izolační pásky většinou postačí. Jestliže na palubě žádnou nemáte, okamžitě si nějakou pořiďte, protože tento zázračný produkt má tisícero použití. Když už jste v tom utěsňování, nezapomeňte na průduchy nádrží. To je totiž nejsnadnější cesta, kterou se mořská voda dostane do nafty. Někdo doporučuje po zabezpečení lodě poslat posádku na břeh. To je dobrý nápad, hrozí-li nebezpečí úrazu, až se plachetnice začne během přílivu zase narovnávat. Já bych ale vyžadoval, aby byli všichni připraveni opodál a mohli okamžitě přijet na člunu a pomoci s vybíráním vody, taháním lan apod. Zatímco čekáte na příliv, zkraťte si čas tím, že se chopíte rejžáku a pořádně vydrhnete palubu.

Znovu na vodě

Kromě případů, kdy se jen lehce zaboříte do bahna, je třeba předpokládat, že trup lodi se mohl najetím na mělčinu poškodit. Nemusí to být na první pohled patrné. Nejprve zkontrolujte podpalubí. Je-li tam sucho, pravděpodobně se nic moc nestalo. Zkontrolujte také kormidlo, jak nejlépe to bude v dané situaci možné. Po závažnějším incidentu prohlédněte i separátor vody u hrubého palivového filtru. Nezapomeňte otevřít všechny dnové ventily a zkontrolovat těsnění na hřídeli lodního šroubu. Tato těsnění potřebují ke své funkci mořskou vodu a nemají ráda, když vyschnou. Jednoduše chytněte uhlíkový kroužek nasazený na hřídeli a zmáčkněte gumový vlnovec. Proudí-li dovnitř voda, vše je v pořádku.

Jestliže jste uvízli na mělčině ve vlnách a vaše loď byla otloukána o dno jako píšťalička, vytáhněte ji z vody hned, jak to bude možné. S trochou štěstí bude loď poškozena méně než si myslíte: možná trochu odřené povrchové barvy či důlek v kýlu, který lehko spravíte kladivem a motoristickým tmelem. Může to být ale i mnohem horší. Achillovou patou plachetnic s dlouhým štíhlým kýlem je spoj kýlu a trupu. Dobře spoj zkontrolujte, zvláště pokud loď narazila na skály. Zároveň nechte zkontrolovat šrouby, kterými je kýl připevněn k trupu, obzvlášť u plachetnic s dlouhým štíhlým kýlem. Musíte si být jisti, že je vaše loď stejně bezpečná jako dříve. Je dost možné, že jste na mělčinu nenajeli naposledy.

Zdroj: Velká kniha umění umění jachtingu