Stále ta Panama: Polka opravuje ucpávku

Foto: jirifejfar.com

Jiří Fejfar a Kateřina Imlaufová na Polce nedávno překonali Panamský průplav. Před další plavbou do Pacifiku je ale čekají opravy a není to právě jednoduché. Více níže v jejich příspěvku.

Situace se nám začíná trochu komplikovat. Dlouhý postoj v Panamě si vybírá další daň. Když loď stojí v přístavu nebo na kotvě, tak zarůstá, a to nejen trup, ale i hřídel. Tím trpí vodou mazané ložisko a ucpávka. Taky ty části motoru, kterými protéká slaná voda kvůli chlazení.

Foto: jirifejfar.com

To, že nám začala protékat ucpávka, jsem považoval ze začátku za závadu celkem řešitelnou. Po dvou týdnech a s pomocí našeho kamaráda Spencera Scotta, konečně dorazila nová z USA. Vymyslel jsem, že ji vyměním tady na kotvě v zátoce Las Brisas. Potopil jsem se pod loď, ucpal hadry všechny mezery kolem šroubu a začal rozebírat hardyspojku mezi motorem a ucpávkou. Ta za pět let úplně přirezla k hřídeli a už tři dny s ní bojuji, abych ji sundal. Do toho mi v ruce zůstala příruba od výfuku, kterou musíme nějak vyrobit novou. Je úplně celá sežraná od slané vody.

Protože je v Panamě stále karanténa, můžu do města, kde je téměř vše zavřené, jen na čtyři hodiny týdně, dvě v úterý a dvě ve čtvrtek. I když je všechno velmi ztížené, neztrácíme optimismus a věříme, že zase bude líp.

Omluva redakce: Nedávno jsme pod články začali umisťovat prosbu o dobrovolný příspěvek na provoz Krásy jachtingu, jeden byl i pod předchozím článkem Jiřího Fejfara a Kateřiny Imlaufové a mohl být pochopen tak, že o příspěvek žádají oni. Nežádají! Za to se jim tímto omlouvám. – Boris Kaliský, redaktor KJ –