Umíte pracovat s barometrem?

Barometr je přístroj, který měří tlak vzduchu. Tlak vzduchu je jednoduše váha vzduchu nad vámi a udává se v milibarech (nebo Pascalech dle SI; v praxi hPa – hektopascalech, rozměrově jde o totožné jednotky, pozn. red.). Barometr je nepominutelnou pomůckou pro každého, kdo chce předpovídat počasí. Nicméně barometr vám poví jen to, jaký tlak vzduchu je v daný okamžik. To nemá nic společného s aktuálním počasím a je dokonale možné zažívat bouřku při velmi vysokém tlaku vzduchu a vychutnávat si sluneční svit při velmi nízkém tlaku vzduchu. Na informaci z barometru je nejdůležitější to, jak rychle se tlak vzduchu mění. Klasické popisy na barometru říkající ‚pěkně‘, ‚proměnlivo‘ atd., můžeme obvykle ignorovat. 

Z toho, jak rychle se mění tlak vzduchu, se můžeme dozvědět o vývoji počasí velmi mnoho:

Pomalý a vytrvalý pokles tlaku znamená, že špatné počasí přetrvá. Konec dlouhého období pěkného počasí poznáme podle stabilního poklesu tlaku. Znamená to, že se blíží buď série menších systémů nízkého tlaku, nebo jedna rozsáhlá a výrazná tlaková níže. 

Krátkodobé změny tlaku říkají, že přijde nestálé počasí. Pravděpodobně bude špatné počasí přinášející silný vítr, déšť nebo mlhy, ale je nepravděpodobné, že by přetrvalo déle než půl dne, pokud tlak stoupá a klesá. To je zapříčiněno sérií tlakových níží procházejících v rychlém sledu, ale mezi nimi se nachází slunné počasí vyvolané tzv. vyplňujícími výšemi. Nadcházející změnu můžete rozpoznat podle celkového vzestupu tlaku, který naznačuje, že se brzy dostaví ustálené počasí. 

Pomalu a vytrvale stoupající tlak přináší trvalou změnu k lepšímu počasí. Dozvídáme se tak, že se blíží systém vysokého tlaku vzduchu. Pomalý vzestup vypovídá o tom, že výše je velmi rozsáhlá, takže nás čeká dlouhé období pěkného počasí, ale málo větru.

Prudce rostoucí tlak s sebou nese silný vítr. Jen to, že je slunečno, neznamená, že počasí zůstane pěkné. Vichřice při vysokém tlaku vzduchu mohou být velmi výrazné zvláště v letních měsících, kdy mohou trvat i několik dní. Přinášejí modrou oblohu. Vzestup o více než 1 mb za hodinu je jistým znakem vichřice při vysokém tlaku. Vzhledem k tomu, že vítr je přímým důsledkem tlakového gradientu, rychlá změna tlaku vypovídá o silném větru, jelikož tlakový gradient je příkrý. Změna tlaku o 5 mb za 3 hodiny přinese silnou brízu o rychlosti zhruba 25 uzlů. Změna o 8 mb za 3 hodiny přinese vichřici a změna o 10 mb za 3 hodiny bouři. Pomůže vám, pokud si budete tlak každou hodinu zaznamenávat na papír, protože trend vývoje bude lépe patrný a nezapomenete, jaký byl tlak předtím. Pokud nezapisujete, můžete pootočit pomocnou ručičku barometru na aktuální odečet, takže za hodinu ihned uvidíte, k jaké změně došlo.

Ukázka z knihy Čtení mraků – vychází v říjnu 2020. Předobjednávky se slevou zde. (autor Oliver Perkins)