Uvolnění lodního šroubu

Digital image

 

Lano nebo síť namotaná kolem lodního šroubu vás mohou dostat do pěkné šlamastiky. Dokážete-li ale lodní šroub sami uvolnit, ušetříte si nejen nepříjemný hovor se záchrannými službami, ale možná zachráníte svou loď před potopením.

Každému z nás se to jednou přihodí. Začínající jachtaři většinou neví, kam dřív skočit, a kontrola, zda některé z lan nespadlo do vody, nepatří mezi jejich priority. Nic ovšem nedokáže zastavit dieselový motor lépe, než lano omotané kolem lodního šroubu. Kdo to jednou zažil, potvrdí, že takové trauma si už nikdy nechce zopakovat.

V lepším případě může lano namotané na lodním šroubu znamenat pouhou nepříjemnost do okamžiku, než se povede lano odstranit. V horším případě může loď skončit v silném proudu, připoutaná namotaným lanem, které je pevně chycené za nějaký předmět hluboko pod vodou. Zatímco za příznivého větru je první situace pro námořníka většinou jen krátkodobá mrzutost, lanem zablokovaný lodní šroub v druhém případě může mít katastrofické následky jako např. i ztrátu hřídele a zaplavení lodi.

Existuje spousta návodů, jak lodní šroub uvolnit. Jedná se o velmi živé téma, kolem kterého se vede hodně diskuzí. Půjčil jsem si proto na Malorce, kde je teplejší voda, 40 stop dlouhou plachetnici a vydal jsem se některé z doporučovaných technik vyzkoušet v praxi. Majitel lodě měl jedinou výhradu: „Buď ohleduplný k hřídeli!“ Omotali jsme tedy opatrně kolem hřídele lehkou rybářskou síť, aby to vypadalo jako skutečná nehoda.

Testy jsme prováděli na kotvě v teplé vodě. V reálné situaci budete mít bezpochyby daleko náročnější podmínky.

Jak se tam to lano vlastně dostane

Předtím než zařadíte rychlost, zkontrolujte, že žádné lano nevisí do vody.

Lana z vlastní lodě

Většina lan namotaných na lodním šroubu pochází z paluby vlastní lodě. Je to takový vlastní gól. Nikdy neuškodí podívat se před nastartováním motoru kolem lodě a pak ještě jednou, než zařadíte rychlost.

Největším nebezpečím jsou lana spadlá z vlastní paluby.
Největším nebezpečím jsou lana spadlá z vlastní paluby.

Nejčastějším pachatelem bývá příliš dlouhé lano od člunu přivázaného za zádí. Při přistávání zapomenete, že člun táhnete na dlouhém laně, a jak zařadíte zpátečku, abyste zpomalili, lano se prověsí a lodní šroub po něm chňapne. Chcete-li se tomu vyhnout, použijte plovoucí lano, jaké mají například vodní lyžaři.

Pohozené lano

Před pohozenými lany se mějte na pozoru především v přístavech, a to zejména tam, kde se kotví přídí nebo zádí k molu, jako je tomu ve Středozemí nebo na Baltu. Nejběžnějším úlovkem bývají pomocná lana u mooringových bójí a mooringových lan, a také kotevní lana jiných lodí. Jedinou obranou je být na stráži.

Dávejte pozor na zbloudilá lana.

Jestliže jste na moři chytli do lodního šroubu volně plovoucí síť, měli jste prostě prachsprostou smůlu.

Plovoucí hrozba

Jestliže jste chytili do lodního šroubu kus rybářské sítě nebo polypropylenové lano, měli jste prostě setsakramentskou smůlu. Stát se to ale může každému. Přiměřené množství nějakého lehčího materiálu není pro plachetnici zase takový problém, protože můžete doplachtit do nejbližší zátoky a na kotvě v klidné vodě ten neřád odstranit.

Pokud ale vjedete do něčeho těžkého, co omezí i manévrovací schopnosti vaší lodě, budete se muset pod loď potopit, nebo na tu věc zaútočit ze člunu. Obojí by nicméně mělo být až posledním a krajním řešením, zvláště na neklidném moři.

Nebezpečenství, která skrývá noc

Některá místa jsou nechvalně známá velkým množstvím pastí na humry a silný přílivový proud dokáže bójky od pastí strhnout pod hladinu. Dobrá navigační příručka (pilot) by měla na tato nebezpečí upozorňovat. Stejně cenné jsou i informace od místních námořníků. Nejlepší ale je do zrádných míst v noci vůbec nejezdit, a pokud se takovým vodám opravdu nemůžete vyhnout, držte se co nejdále od břehu. I za dne sledujte bedlivě hladinu. Hrát si v těchto místech s rybářským náčiním je vůbec to nejhorší, co můžete udělat. Pokud se do něčeho přeci jen chytíte, jedinou možností je co nejdříve lano odříznout a zabránit tak větším škodám.

Jak odstranit namotané lano

Útok z kokpitu

Jestliže se vám podařilo chytit do lodního šroubu své vlastní lano, nejspíš půjde o otěž nebo výtah, který někdo skopnul do vody a je dost pravděpodobné, že se to stalo, když jste couvali. Podaří-li se vám konec lana chytit, máte dobrou šanci lano z lodního šroubu zase odvinout. To platí i pro lano plovoucí ve vodě, které je dost dlouhé na to, abyste jeho druhý konec vytáhli pomocí lodního háku.

Na naší vypůjčené plachetnici jsme tuto techniku nezkoušeli, protože bychom museli lano na hřídel pevně navinout a hrozilo, že něco poškodíme. Ale osobně jsem už otěž z lodního šroubu odvíjel, a to úspěšně, a nebál bych se to zkusit ani s plovoucím lanem. Trik je v tom, točit s hřídelí opačným směrem, než jakým se lano na šroub namotalo. Nikdy to ale nezkoušejte pomocí motoru! To by bylo příliš nebezpečné. V ideálním případě se vám podaří točit hřídelí ručně, je jenom třeba dát si pozor, aby nikdo nenastartoval.

Nejlepší metoda

Ta vůbec nejspolehlivější metoda funguje pouze u motorů s dekompresorem a ruční startovací klikou, které vám umožní otáčet hřídelí kontrolovaně.

· Uvolněte kompresi z motoru a páčku k vypínání motoru přepněte tak, aby motor nemohl nastartovat.

· Vyšlete silného člena posádky, aby pořádně zabral za lano namotané na hřídeli.

· Zařaďte rychlost podle toho, jakým směrem chcete, aby se motor otáčel, a opřete se do kliky.

· Jestli lano hřídel úplně nezaseklo, mělo by se vytočit a vy jste volní.

Mnoho moderních motorů možnost dekomprese nemá. Jestliže je to i váš případ, musíte použít drastičtější metodu a vaše šance na úspěch budou bohužel mnohem nižší. Všechno je ale lepší než se potápět, zvláště když nemáte dýchací přístroj.

· Je nesmírně důležité, aby motor nešel nastartovat. Vytáhněte proto táhlo vypínání motoru (tzv. chcípák, pokud motor táhlo má).

· Zařaďte rychlost nebo zpátečku dle potřeby.

· Zatímco váš pomocník tahá za lano, zmáčkněte startér.

· Musíte být velmi opatrní, protože otáčení motoru brání na šroubu namotané lano a je snadné startér spálit nebo velmi rychle vybít startovací baterii.

Alternativní metoda

Ještě než začnete trápit startér, zařaďte neutrál, chopte se hřídele uvnitř lodě, a zatímco na palubě někdo další tahá za lano, zkuste s hřídelí otočit ručně. Vezměte si k tomu na pomoc samosvorné kleště.

Odřezání lana pod vodou

Potopit se nebo se nepotopit? Jednou se mi na otevřeném moři daleko v severním Atlantiku chytil lodní šroub do velké rybářské sítě. Byl jsem tehdy mladý a zdatný, a protože jsem neviděl jiné východisko, okamžitě jsem skočil do více jak metr vysokých vln. Síť se mi podařilo odstranit obyčejnou pilou na železo. Dnes, ve středním věku a zdaleka ne v tak dobré kondici, mohu klidně a bez studu prohlásit, že bych na svůj výkon v podobných podmínkách mnoho nesázel. Pokud člověk není dobrý plavec a v dobré kondici, je potápění se pod loď tím nejkrajnějším řešením.

Nůž nebo pilka?

Nástroj, se kterým se potopíte pod loď, zajistěte kouskem lanka, jinak o něj přijdete hned, jak poprvé uvolníte stisk ruky. Já vždy používal lanko přivázané k zápěstí. Lanko nesmí být moc krátké, abyste měli dost prostoru nástroj uvolnit, kdyby se někde zachytil. V žádném případě nesmíte zůstat uvěznění pod vodou! My jsme během testů používali buď delší lanko upevněné k zápěstí, nebo jsme nástroj přivázali lankem k potápěčskému opasku. Každý námořník by měl mít navíc při sobě ostrý zavírací nůž, nejlépe s pojistkou na hlavní čepeli.

Na místní policejní stanici mi sdělili, že chystám-li se na moře a čepel mého nože nepřesahuje délku 7,6 centimetrů, nehrozí mi, že budu zatčen pro nedovolené ozbrojování (platí pro Velkou Británií, proto v jejich vodách pozor na velké nože! Pozn. red.). Nejvhodnějším nástrojem je ostrý nůž nebo multifunkční nástroj. Ale pozor, pod vodou stačí malá chybička a můžete se pěkně pořezat. Pro práci pod vodou se mi mnohem lépe než rovný nůž osvědčila zubatá čepel, a proto jsem si s sebou vždy bral pevný nůž na chleba nebo pilku. Když vám totiž ujede ruka, tak ani jeden z těchto nástrojů vám nezpůsobí nějaké těžké rány. Zato síť zamotanou do tvrdé koule, nebo igelitový pytel – tu zhoubu moderního věku – proříznou velmi snadno.

Typy lodí

Na lodi s dlouhým průběžným kýlem, jako je ta moje, je lodní šroub bezpečně schovaný v zadní části trupu v prostoru mezi kýlem a kormidlem Jde zároveň o nejužší část lodě. Dobrý plavec s delšíma rukama dosáhne někdy na lodní šroub 30stopé lodi, aniž by se musel potopit. Ani u větších lodí klasické konstrukce se nemusíte potápět nijak hluboko. Rozhodně nepotřebujete k ponoru tolik kuráže, jako když se chystáte potopit pod široký, plochý trup moderní plachetnice.

Tradiční dlouhý kýl lodní šroub dobře ochrání… většinou.

Tato hřídel si říká o to, aby se na ni něco namotalo. Ale alespoň anoda na hřídeli zabrání, aby hřídel vypadla.

Zkrátka majitel moderní plachetnice se saildrivem nebo podpěrou hřídele (P-bracket) bude mít s odstraněním sítě či lana daleko větší práci. Je-li to váš případ, nezbude vám než zatnout zuby.

Na velmi široké plachetnici se vyplatí natáhnout pod loď lano z přední části kokpitu na jedné straně do zadní části kokpitu na straně druhé. Potápěč se na něm může přitahovat a snadněji se k lodnímu šroubu dostane.

Potápěčská výbava, která s hodí k vyproštění lodního šroubu

Potápěčské brýle, šnorchl a ploutve by neměly chybět na žádné lodi a ten, kdo se bude potápět, by si je měl včas vyzkoušet.

Skla brýlí jemně potřete prostředkem na mytí nádobí – nebudou se ve vodě mlžit.

Záchranná vesta

Protože jsme měli během testů k dispozici zdatnou posádku, dobrého plavce a panovaly klidné povětrnostní podmínky, záchrannou vestu jsme nepoužili. V nejistých podmínkách je ale lepší potápěče do vesty obléknout. Pokud máte k dispozici automatické samonafukovací vesty, máte smůlu…

Podchlazení

Je neuvěřitelné, jak rychle ztrácí tělo v chladné vodě teplotu. I ve Středomoří mě po hodině začalo zábst. Nejlepší je mít na palubě neoprenový oblek nebo alespoň neoprenovou vestu. Jestliže nic jiného nemáte, oblékněte si přiléhavé tričko a dlouhé kalhoty, které udrží u vašeho těla alespoň trochu teplejší vodu.

POZOR AŤ NEZTRATÍTE HŘÍDEL

Někteří jachtaři radí nasadit na hřídel náhradní anodu, a to buď uvnitř lodě, nebo před podpěru hřídele. Když táhnete za lodí za lodní šroub sítě či lana, dokáže anoda zabránit hřídeli, aby vypadla ven.

UVEDENÍ TEORIE DO PRAXE – JAK JSME TO ZKOUŠELI MY

Člun

Teoreticky nejsnazší metoda je použít místo potápění dingy, tedy člunek, a tak jsme ji vyzkoušeli jako první. Nejprve jsem přivázal nůž na chleba na lodní hák. Nůž jsem dobře ovázal tenkým lankem a převázkou, a i přestože jsem s ním dobrou čtvrthodinu usilovně řezal, nepohnul se ani o milimetr.

Trefit se lodním hákem nebylo vůbec jednoduché.
Trefit se lodním hákem nebylo vůbec jednoduché.

Jediný způsob, jak se k lodnímu šroubu dostat, bylo lehnout si do člunu a strčit celou ruku do vody. Když jsem konečně hřídel našel, vyvstala otázka, zda řezat směrem nahoru nebo dolů. Myslel jsem si, že řezat směrem nahoru bude lepší, ale ukázalo se, že opačně to šlo mnohem lépe. Ze své pozice ve člunu jsem měl k řezání dostatek síly i prostoru, ale nebylo vůbec snadné trefit se do toho správného místa. V reálné situaci bych asi nějakou šanci na úspěch měl, ale trvalo by mi to celé dopoledne.

Tom dosáhl na lodní šroub pouze, když se položil do člunu a jednu ruku ponořil do vody.
Tom dosáhl na lodní šroub pouze, když se položil do člunu a jednu ruku ponořil do vody.

Později mě napadlo, že kdybych skočil do vody a přidržoval se lana na boku lodě, mohl jsem řezat mnohem lépe. Pomocí brýlí a šnorchlu bych na práci možná i docela obstojně viděl a mohl nůž směrovat, kam bylo potřeba, aniž bych musel zadržovat dech. Škoda, že jsme to nezkusili… snad někdy příště.

Poznámka Krásy jachtingu: Tohle jsme ale vyzkoušeli my. A v noci a naostro. Dokonce i s videem. Článek se připravuje.

Pod vodou

Byli jsme na kotvě v klidné zátoce a já jsem měl asistovat našemu dobrovolníkovi, který skočil do vody. Hned bylo jasné, že největším problémem je tvar trupu. K ponoru bylo třeba trochu kuráže, protože široké, ploché dno lodě neumožňovalo potápěči v případě nouze reagovat instinktivně a plavat nahoru k hladině do bezpečí. Poté, co si dobrovolník na ten nepříjemný pocit trochu zvykl, potopil se k hřídeli a pustil se do práce. Zvolil si k tomu otevírací nůž s vroubkovanou čepelí a pojistkou. Po chvíli si vypracoval dobrý rytmus: nadechnout se, rychle několikrát říznout a zase nahoru. A pořád dokola.

Odřezávat lano z vody může být pěkně náročné.
Odřezávat lano z vody může být pěkně náročné.

Zanedlouho námi nastraženou síť uvolnil a to bez velkých obtíží. Poté nám sdělil, že by si nejspíš stejně dobře poradil i se silnějším lanem za předpokladu, že by se lano nedostalo do ložiska. Jestliže se lano dostane do ložiska, nezbude než doplachtit do nejbližší loděnice a vypořádat se s tím na pevné zemi.

PREVENCE

Hřídelové nože (rope cuter)

Nainstalováním hřídelového nože (neboli střihače lana), který se postará o lana, sítě a plastikové pytle, u nichž hrozí, že by se mohly namotat se na hřídel, si ušetříte nejednu studenou koupel a možná i pořádný účet za opravy. Hřídelové nože se používají již od 80. let 20. století a už mnohokrát prokázaly svou užitečnost. Existují tři typy: nůžkový, diskový, břitvový. Nůžkový typ má jednu, dvě, tři nebo čtyři čepele namontované na hřídeli a jednu pevnou čepel na podpěře hřídele nebo na tubusu, kterým hřídel prochází. Diskový typ se skládá z jedné čepele namontované na hřídeli a břitvový typ má pevně uchycené čepele, podobné pracovním nožům na soustruhu, které postupně seřezávají lano, jež se stahuje kolem hřídele. Instalace většiny hřídelových nožů se obejde bez toho, aniž byste museli sundávat lodní šroub, ale k upevnění čepelí je nezbytné vrtat do hřídele, takže loď musí být ven z vody. Ne každý typ je vhodný pro saildrivy a některé jsou vyrobené speciálně pro přívěsné motory.

Hřídelový nůž neboli střihač lana.
Hřídelový nůž neboli střihač lana.

Závěr

Nejlepší metodou, jak se vyrovnat s lany kolem lodních šroubů, je lana v prvé řadě k lodnímu šroubu vůbec nepustit. Všechny lodě se závěsem lodní hřídele nebo saildrivem by měly mít nainstalovaný hřídelový nůž. Jestliže se vám nepodaří namotané lano uvolnit otáčením hřídele, nejlepší je se k němu potopit. Potřebujete k tomu ale dostatečné vybavení a uprostřed námořních drah to není právě vhodná činnost.

Po staletí se lidé plavili na lodích bez motorů. A i když se náš „železný oř“ porouchá, jsme na tom stále o moc lépe než oni, protože naše lodě mají mnohem lepší plavební schopnosti.

Jediná situace, ve které nejspíš budete potřebovat cizí pomoc, je, když se chytíte do těžkého lana, které je pevně zaseknuté na mořském dně, nebo když se zamotáte do těžkého předmětu, který vám znemožní další plavbu. Jestliže se nedokážete sami vyprostit, obě tyto situace mohou vést k ohrožení lidského života. V případě skutečné nouze vám záchranáři velice ochotně přijdou na pomoc.

Ukázka z knihy Tom Cunliff, Velká kniha umění jachtingu. Vyšlo česky v listopadu 2013 (IFP Publishing), formát A4, barevná. Předpokládána cena 699 Kč.

velka_kniha_jachtingu_700x1000Možnost získání knihy se slevou 20% na http://www.mylanderpages.com/jarda/expert-sailing-skills

© Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto článku nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

Další jachtařská literatura: http://www.ifp-publishing.cz/jachting/

Nebo www.jachtarskaliteratura.cz