Video: Richard Konkolski – cesta k vrcholům námořního jachtingu

V polovině ledna se konala přednášky žijící legendy českého jachtingu Richarda Konkolského, kterou jsme navštívili, a o které jsme i uveřejnili článek. Nyní, díky Zdenálovi, který všechny přednášky Jachtařské akademie nechává natáčet, máte možnost se na záznam této rozhodně vrcholně zajímavé přednášky podívat. Tak si udělejte čas, uvařte si kafe, zapalte dýmky a zaposlouchejte se do vyprávění mořského vlka, který proplouval oceány a obeplouval zeměkouli v době, kdy už byly lodě z laminované překližky, ale námořníci byli pořád železní.

A moc děkujeme Jachtařské akademii nejen za video, ale i za níže uvedený text!


První část

Legenda českého i světového jachtingu Richard Konkolski vypráví o svých počátcích v jachtingu. Nejdříve sbíral úspěchy v okruhovém jachtingu a v té době zavedl i lodní třídu Cadet a Optimist a Komisi námořního jachtingu v Moravskoslezském kraji. V té době šel jachting v Československu postupně nahoru. Nechal postavit loděnici a jelikož nebylo moc odborné literatury týkající se jachtingu, napsal Richard skripta na jachtařskou etiketu, lodní kompasy a signalizaci. Četl zahraniční literaturu a postavil svou první loď Niké.

Druhá část

V druhé části hovoří nejdříve o své první lodi Niké, jeho plánech na plavbu kolem světa a překážkách, které musel překonat. Svůj první námořní závod přes Atlantik dokončil i s problémy na 41. Místě. Po tomto závodě se vydal na plavbu kolem světa, kterou dokončil v roce 1975 a tím se stal prvním Čechoslovákem, který obeplul zeměkouli. V Československu se mu nedařilo získat povolení ke startu v prvním solo závodě kolem světa, a tak se rozhodl, že odstartuje bez povolení. Nakonec v tomto závodě skončil na krásném třetím místě. Celkově se zasloužil o rozvoj námořního jachtingu, napsal několik knih a za své úsilí získal několik ocenění, uznání.