Vliv záklonu a průhybu stěžně na plachty

Záklon (rake) stěžně: Když se na loď podíváte ze strany, bývá stěžeň nakloněn v určitém úhlu (téměř vždy dozadu) od kolmice. Tento záklon je dán výrobcem jachty, který posoudil, jaký záklon je pro danou loď nejvhodnější z hlediska vyvážení polohy kýlu vůči stěžni. Přesto tu ale zůstává prostor pro jemné doladění.

Nastavením záklonu stěžně se posouvá těžiště síly hlavní plachty dopředu nebo dozadu, čímž se zvyšuje nebo snižuje návětrnost. Proto je důležité, aby bylo nastavení záklonu stěžně provedeno správně. Velmi často je předepsaný záklon – obvykle vyjádřený ve stupních – uvedený někde v lodních dokumentech od výrobce. Někdy jej lze určit i z publikovaných výkresů. Případně můžete změřit záklon tak, že za bezvětrného dne uvážete na hlavní výtah olovnici a pak změříte vzdálenost mezi patou stěžně a koncem výtahu s olovnicí na horní hraně ráhna.

  • při záklonu 1° se stěžeň zakloní o 175mm (7 palců) na každých 10m (33 stop) délky stěžně
  • při záklonu 2° se stěžeň zakloní o 350mm (14 palců) na každých 10m (33 stop) délky Stěžně

Pokud se vám nepodaří vyhledat žádné spolehlivé informace o správném nastavení pro vaši loď, bude dobré začít záklonem 2°. Můžete také experimentovat a postupovat metodou pokus-omyl. Při stoupání proti větru s plně rozvinutou hlavní plachtou na vítr zhruba o síle 3 Bf byste měli rozdíl v záklonu stěžně zřetelně pocítit na návětrnosti lodě. Pokud loď není návětrná vůbec, záklon stěžně zvyšte, pokud je návětrná příliš, záklon snižte.

Průhyb stěžně

Takeláž je většinou nastavena tak, aby zajišťovala mírný průhyb stěžně, který funguje jako jakési „předpružení“. To znamená, že zakloněný stěžeň je pomocí pevné takeláže mírně prohnutý dopředu jako luk. V určitých situacích bývá stěžeň vystaven značnému náhlému tlakovému zatížení, například když loď náhle dopadne dolů z vlny. V takových případech se rovný stěžeň může prohnout dopředu nebo dozadu, ovšem stěžeň s průhybem se vždy prohne dále dopředu, čímž získá určitou oporu hlavní plachty a lépe tak zatížení odolá. Pokud se stěžeň prohýbá dozadu, ztrácí oporu a je vysoce pravděpodobné, že se zkroutí. Je třeba také zdůraznit, že byste měli dbát, abyste neprohnuli stěžeň dozadu intenzívním přitahováním silně zrefované hlavní plachty či trisailu.

Pokud nemáte k dispozici žádné další informace, nastavte průhyb mezi 25 – 50% D, kde D je šířka stěžně při pohledu z boku.

Průhyb se měří napnutím výtahu hlavní plachty k patě ráhna. Hodnota průhybu je pak dána maximální vzdáleností mezi napnutým výtahem a prohnutou zadní stranou stěžně. Můžete někoho vyslat na stěžeň, aby tuto vzdálenost změřil, nebo ji vyjádřit jako procento šířky stěžně ve stejném místě – což lze provést z úrovně paluby. Dobrý výrobce plachet, než nastřihne na hlavní plachtu, proměří vaši takeláž včetně průhybu tak, aby dokonale odpovídala vaší lodi. Takže je dobré vědět, jestli máte průhyb stěžně správně nastavený.

Typický napínák zadního stěhu.

Pokud chcete průhyb stěžně upravit pomocí takeláže, jednoduše přitáhněte stěžeň vpřed v místě sálingu pomocí vnitřního předního stěhu, případně dolních vnitřních vantů směřujících dopředu. U redukovaného oplachtění se zakloněnými sálingy přitahujte rovnoměrně oba hlavní vanty, dokud stěžeň nevykazuje průhyb mírně nad požadovanou hodnotou a pak přitáhněte stěžeň zpět do požadované pozice pomocí dolních vnitřních vantů.

Zadní stěh a přední plachty:

Zadní stěh jako prvek nastavení přední plachty není moc známý, a proto bývá často opomíjen. Dotažení zadního stěhu určuje vypnutí přední plachty. Vypnutá rovná přední plachta (a tedy i rovný přední lík) umožní stoupat ostřeji na vítr, jelikož se tak snižuje náběžný úhel i klopné síly. Plachta je ovšem plošší a její účinnost klesá. Na druhou stranu, povolení zadního stěhu umožní průhyb přední plachty, takže získá plnější tvar a bude účinnější, ovšem za cenu zvětšení náběžného úhlu. Pokud jde o přední plachtu, měli bychom zadní stěh pro střední až silný vítr při stoupání dotáhnout, a povolit, pokud se plavíme na slabý nebo boční vítr. Mnoho kajutových plachetnic ale nemá jednoduše stavitelný zadní stěh – v takovém případě bychom ho měli hodně vypnout a optimalizovat takeláž pro stoupání proti silnému větru, tedy pro podmínky, kdy je takeláž maximálně zatížena.

Zadní stěh a hlavní plachta

Dotažením zadního stěhu se zvýší průhyb stěžně a hlavní plachta se poněkud zploští. Plošší hlavní plachta bude zvládat menší náběžný úhel a budete tak moci lépe stoupat proti větru. Loď bude pomalejší, ale také se sníží náklon a návětrnost.

Ukázka z knihy: Trimování plachet, kterou najdete zde