Znáte lodní kompasy?

Ukázka z knihy Navigace bez stresu

Pro námořní navigaci se na palubě lodí používají čtyři typy kompasů. V zásadě se odlišují tím co dělají, nebo kam ukazují, k čemu slouží a jestli potřebují napájení elektrickou energií. 

Naměrový kompas

Magnetický kompas. Jeho střelka ukazuje k magnetickému severnímu pólu. Takovýto magnetický kompas udávající magnetický kurz či náměr (KM/NM) nevyžaduje ke svému fungování zdroj elektřiny. Kormidelním kompasem na vaší lodi, ať už vsazeným do kormidelního sloupku nebo stěny nástavby, bude magnetický kompas, podobně jako váš ruční náměrový kompas. Magnetický náměrový kompas může být vsazen také do námořního dalekohledu. Jakýkoliv magnetický kompas je ovlivňován deviací.

Fluxgate kompas

Fluxgate/cívkový kompas. Toto zařízení využívá technologii tzv. fluxgate magnetometru, který měří magnetické pole Země pomocí cívek. Vyžaduje napájení elektřinou. Tyto kompasy jsou ovlivňovány deklinací, ale je možné nastavit její digitální kompenzaci. Podobně bude na tento druh kompasu působit také deviace, a proto je nutné umístit jeho senzor na lodi na vhodné místo co nejdále od možných zdrojů tohoto magnetického rušení. Výstupem z tohoto fluxgate kompasu se bude řídit váš autopilot. Tyto kompasy umožňují kalibraci, která kompenzuje deviaci na daných kurzech. Udávaný kurz tak může být reálný (KR) či magnetický (KM).

Gyroskopický kompas

Gyroskopický kompas. Rovněž tento typ vyžaduje napájení elektřinou. Vždy ukazuje k reálnému zeměpisnému severu. Jeho střelka míří také k reálnému severu a není ovlivňován deviací.

GPS kompas

GPS kompas. Také tyto kompasy samozřejmě vyžadují napájení elektřinou. Mohou ukazovat směr, jímž se pohybujete, a to buď reálný či magnetický, ale obecně nedokážou určit, kterým směrem míří podélná osa lodě, pokud k tomu nejsou vybaveny.