Aktuální informace pro jachtaře: Omezení plavby ve Středomoří

Přinášíme aktuální informace o omezeních a možnostech vplutí a vyplutí do přístavů v Chorvatsku, Řecku, Černé Hoře, Turecku a Spojených arabských emirátech.

Jedná o informace společnosti D-marin, která provozuje své mariny ve výše uvedených zemích (a řada z vás jejich maríny určitě znáte), ale dá se očekávat, že informace, které jsem pro vás přichystali, mají obecný charakter a platí i pro jiné mariny. 

Vážení hosté a partneři, chtěli bychom vás poprosit o  trochu vašeho drahocenného času a upozornit vás na zdraví a bezpečnost hostů ve vztahu k COVID-19. Neustále sledujeme vývoj COVID-19 po celém světě a zemích, kde D-Marin působí. Naší prioritou číslo jedna je zdraví a bezpečnost našich hostů, spolupracovníků a členů týmu. Řídíme se pokyny místních zdravotnických úřadů. Odpovědné orgány zemí, ve kterých společnost D-Marin působí, stanovily následující pravidla, pokyny a postupy, jak zacházet s příchozími návštěvníky ze zahraničí, pokud jde o COVID-19.

Chorvatsko

Všichni zahraniční občané vstupující do Chorvatska z těchto zemí:

 • Čína, provincie Hubei
 • ITÁLIE
 • Německo: region Heinsberg ve spolkovém státě Severní Porýní-Vestfálsko
 • Korea: město Daegu a provincie Cheongdo
 • Írán

budou informováni a na hranici a musí se podrobit karanténě na 14 dní. Chorvatští občané přicházející z těchto oblastí jsou povinni se 14 dní izolovat. Všichni zahraniční občané vstupující do Chorvatska ze všech ostatních zemí podle seznamu chorvatského ministerstva zahraničních věcí  zde (jsou tam prakticky všechny země, pozn. red.) jsou povinni se na 14 dní izolovat. Další informace: 

Řecko

Všichni zahraniční občané vstupující do Řecka ze všech zemí jsou povinni se 14 dní izolovat. Vplouvání všech plavidel do řeckých přístavů bylo do 19. dubna 2020 zakázáno v souladu s nejnovějšími pokyny vydanými příslušným ministerstvem. Přístavy D-Marin udržují normální provoz a dodržují všechna prozatímní opatření a pokyny vydané místním ministerstvem zdravotnictví. Naše kanceláře zůstanou uzavřeny veřejnosti. Veškerá komunikace a transakce budou prováděny prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo VHF. Další oběžník na opatřeních proti koronaviru lze nalézt na adrese https://eody.gov.gr

Turecko

Stále je možné se dostat z i do přístavů v Turecku. Neexistuje žádná povinná karanténa ale lodím, které vyvěsí vlajku nemoci na palubě nebo pocházejí z následujících zemí, nebude povolen vstup na turecké území: 

Čína, Itálie, Írán, Jižní Korea, Německo, Francie, Španělsko, Norsko, Dánsko, Belgie, Rakousko, Švédsko, Holandsko, Velká Británie, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.

Mariny pracují jako obvykle (standardní pracovní doba) a námořníci si mohou rezervovat stání. Lodě pod vlajkou Kypru musí nejprve vstoupit do Severokyperské turecké republiky, a poté mohou vplout do tureckého přístavu. Musí nahlásit své registrační doklady a pojistné smlouvy a poté mohou splnit vstupní formality prostřednictvím agentury nebo sami.

Další opatření týkající se koronaviru lze nalézt na; https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderildi

Černá hora

Vláda Černé Hory zavedla opatření týkající se prevence virů Corona v Černé Hoře spočívající v zákazu vplutí výletních lodí a plachetnic do černohorských přístavů. Vláda uložila nová dodatečná opatření na základě doporučení Ústavu veřejného zdraví, včetně úplného uzavření hranic pro všechny cizince s výjimkou cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v Černé Hoře a cizinců provozujících motorová vozidla zabývající se přepravou zboží (jídlo, léky…).

Hranice nejsou uzavřeny pro občany Černé Hory. Na základě rozhodnutí zdravotní a hygienické inspekce bylo pro všechny černohorské občany přicházející ze zahraničí vydáno 14 denní povinné izolační opatření. 

Spojené Arabské Emiráty

V souladu s preventivními opatřeními vlády k zajištění zdraví a bezpečnosti obyvatel a návštěvníků úřady oznámily všem společnostem působícím v námořním průmyslu, včetně charterových společností a půjčovnám, pozastavení veškeré činnosti s okamžitou účinností od úterý 17. března 2020. Všichni obyvatelé vstupující do SAE z níže uvedeného seznamu, budou informováni o povinné karanténě po dobu 14 dnů. 

 • Čína
 • Jižní Korea
 • Hongkong
 • Itálie
 • Írán
 • Thajsko
 • Japonsko
 • Německo
 • Singapur
 • Francie
 • Kuvajt
 • Bahrajn

S ohledem na tyto vážné okolnosti vám vřele a důrazně doporučujeme odložit cestování. Pokud budete potřebovat pomoc s lodí během vaší nepřítomnosti v našich přístavech, navštivte prosím naši webovou stránku a kontaktujte poskytovatele služeb v dané krajině. 

Mějte prosím na paměti, že vaše plavidlo není dostatečným prostorem pro izolaci, protože jej budete muset z různých důvodů příležitostně opustit.

Sankce pro ty, kteří tato pravidla nedodržují, jsou vysoké a laskavě vás žádáme, abyste se drželi těch, kteří mají nejvyšší prioritu. My jako společnost jsme rovněž povinni sledovat a nahlásit jakékoli pochybení. Bezpečnostní opatření, která může provádět kdokoli, aby chránil sebe a ostatní před COVID-19:

 • Časté mytí rukou
 • Dezinfekce rukou
 • Vyhněte se zbytečnému kontaktu
 • Vyhýbejte se dotyků s očima, ústy a nosem
 • Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa loktem
 • Udržujte alespoň jeden metr od jakékoli osoby, zejména pokud vy kašlete nebo kýcháte

 Dále jsme v našich přístavech provedli následující preventivní opatření: 

 • Dezinfekce byla umístěna do všech společných prostor (front office, WC).
 • Počet zaměstnanců provádějících směny byl rozdělen na dvě skupiny kvůli provozní kontinuitě a zamezení šíření viru mezi zaměstnanci.
 • Častěji čistíme všechny společné prostory v přístavech (kanceláře, WC, kavárny, kantýny atd.).
 • Byla zvýšená bezpečnostní opatření pro kontrolu vstupů a puštění přístavů.

Uvědomujeme si, že toto jsou znepokojující časy a zda cestujete nyní nebo v budoucnu, chceme, abyste věděli, že vaše bezpečnost a pohoda jsou naší první prioritou.

Tyto informace jsou platné až do dalšího oznámení a mohou být aktualizovány.


I když zatím nemůžeme plout, můžeme se ale vzdělávat. Dotisk knihy Trimování plachet pro jachtaře je připraven do tisku a než vyjde, můžete ho mít se slevou 20%