Jachtařská organizace World Sailing vyzvala k blokaci účasti ruských a běloruských jachtařů na závodech a soutěžích

Ruský jachtař Sergey Komissarov na Olympijských hrách v Tokiu 2020. Foto: World Sailing

V návaznosti na celosvětové odsouzení ruské vojenské agrese na Ukrajině a následné ekonomické a sportovní sankce vydal dne 1.3.2022 organizační orgán jachtingu, World Sailing, následující prohlášení:

„World Sailing se dnes připojilo k Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) a světovým sportovním organizacím a přijalo rozhodnutí pozastavit až do odvolání účast ruských a běloruských sportovců a funkcionářů na soutěžích a akcích vlastněných a financovaných organizací World Sailing. Zavedením těchto opatření podporuje World Sailing jednotný a koordinovaný přístup v rámci celosvětového sportovního hnutí.

Toto rozhodnutí je v souladu s doporučením výkonné rady MOV, jehož cílem je zachovat integritu soutěží a zajistit bezpečnost všech účastníků, a bylo jednomyslně schváleno výkonnou radou World Sailing. Nyní důrazně vyzýváme naše členské národní organizace, asociace jachtařských tříd, přidružené subjekty a všechny organizátory závodů, aby zavedli opatření k pozastavení účasti ruských nebo běloruských sportovců a funkcionářů na příslušných závodech a soutěžích.

Náš sport na vodě i mimo ni spojují hodnoty rovnosti, začlenění, respektu a spravedlnosti. Nyní žádáme naši jachtařskou rodinu, aby se spojila a spolupracovala s námi v této neuvěřitelně těžké době.“

V návaznosti na tuto výzvu se zatím k blokaci účasti ruských a běloruských sportovců oficiálně připojila například jachtařská Mezinárodní asociace třídy Finn (IFA):

„S platností od 1. března 2022 a až do odvolání nebude IFA přijímat sportovce ani funkcionáře z Ruska nebo Běloruska na žádnou velkou akci IFA (Finn Gold Cup, Finn Open Europeans, Finn World Masters, Finn European Masters, Finn Silver Cup) a totéž doporučuje i pro další mezinárodní akce mimo kontrolu IFA. Kromě toho nebude IFA po tuto dobu v Rusku nebo Bělorusku provozovat žádné aktivity ani spolupracovat s žádným ruským nebo běloruským subjektem.

IFA by ráda zdůraznila, že toto oznámení činí s těžkým srdcem vzhledem k extrémním okolnostem, a doufá, že všichni jachtaři zůstanou v bezpečí a budou brzy opět vítáni.“

Další z organizací se oficiálně ozvala i Mezinárodní asociace třídy Dragon (IDA):

„IDA až do odvolání pozastavila účast ruských jachtařů a funkcionářů na všech mezinárodních jachtařských akcích, včetně soutěží a akcí, které jsou vlastněny a financovány organizací World Sailing. To zahrnuje mistrovství Evropy, mistrovství světa, Zlatý pohár a všechny závody Grand Prix 2022. Zavedením těchto opatření se IDA řídí pokyny World Sailing a podporuje jednotný a koordinovaný přístup v rámci celosvětového sportovního hnutí.“

World Sailing požádal Asociaci třídy Star, aby přijala opatření a pozastavila ruským a běloruským sportovcům účast na našich mezinárodních soutěžích. Ve snaze plně informovat své členy se Mezinárodní řídící výbor třídy Star sejde 6. března 2022 a bude se touto záležitostí zabývat.

Zdroje:

-https://www.yachtingworld.com/news/russian-sailors-suspended-from-international-sailing-competition-137053

-https://www.sailingscuttlebutt.com/2022/03/01/meager-support-from-paris-2024-classes/

Jestli se vám články na Kráse jachtingu libí a chtěli byste nás podpořit, pošlete prosím jakoukoliv částku na účet:

4654910001 bankovní kód 2010 variabilní symbol 1111.
Moc díky!