Jachting prakticky: Příprava na re a příprava na halzu

Správně poučená posádka se kapitánovi odmění bezpečnými obraty.
Jsou to zavedené příkazy kormidelníka posádce. „Příprava na re“ znamená, že posádka se má u otěží kosatky či geny připravit na obrat proti větru. „Příprava na halzu“ pak bude od posádky navíc vyžadovat, aby si správně přichystala také otěže hlavní plachty pro přitažení a zároveň si všichni dávali pozor na hlavu. Posádka ovšem musí vědět, co se po ní chce, aby se dokázala s oběma manévry správně vypořádat.

Ujistěte se, že vaše posádka přesně ví, co dělat.

Halza může být při nesprávném provedení nebezpečný manévr a toto nebezpečí za špatného počasí narůstá. Ujistěte se tedy, že vaše posádka vydaným povelům rozumí a ví, jak na ně má reagovat. Správně instruovaná posádka se vám potom odmění bezchybně provedenými manévry a vy se nebudete muset bát halzy ani za špatného počasí nebo v noci.