Jachting prakticky: Příprava na re a příprava na halzu

Správně poučená posádka se kapitánovi odmění bezpečnými obraty.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Jsou to zavedené příkazy kormidelníka posádce. „Příprava na re“ znamená, že posádka se má u otěží kosatky či geny připravit na obrat proti větru. „Příprava na halzu“ pak bude od posádky navíc vyžadovat, aby si správně přichystala také otěže hlavní plachty pro přitažení a zároveň si všichni dávali pozor na hlavu. Posádka ovšem musí vědět, co se po ní chce, aby se dokázala s oběma manévry správně vypořádat.

Ujistěte se, že vaše posádka přesně ví, co dělat.

Halza může být při nesprávném provedení nebezpečný manévr a toto nebezpečí za špatného počasí narůstá. Ujistěte se tedy, že vaše posádka vydaným povelům rozumí a ví, jak na ně má reagovat. Správně instruovaná posádka se vám potom odmění bezchybně provedenými manévry a vy se nebudete muset bát halzy ani za špatného počasí nebo v noci.