Jachting prakticky: Skrytá nebezpečí

Nemyslete si, že nebezpečí leží jen přímo pod znakem. Často to není pravda . . .

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Jachtaři bývají povahou optimisté, ale když přijde na to uhodnout, co se skrývá pod hladinou, je lepší být opatrný. Při přílivu je z tohoto izolovaného nebezpečí na skalách Black Rock v ústí řeky Fal vidět jen horní část tyče s koulemi a člověk by tak mohl být v pokušení domnívat se, že překážka je pouze přímo pod znakem. Tento snímek ukazuje, kam až ve skutečnosti kameny sahají. Pokud si nejste jistí, držte si odstup.