Musí mít cizí plavidlo na českých vodách českou technickou?

V českých vodách, stejně jako i v jiných oblastech, panuje, jak majitelé lodí v ČR vědí, dost velká byrokratická zátěž. Hned na začátek stačí, že máme dva státní orgány spravující české lodě: Státní plavební správu (SPS), která spravuje vnitrozemské vody a plavidla na nich, a Námořní úřad ČR pod Ministerstvem dopravy, který má v evidenci plavidla a zákony na moři (ano, ač moře nemáme). Ono samotné rozdělení těchto oblastí působnosti má určitý smysl, ale pro nováčky je to často zmatečné.

Dne 23.5.2022 ale čekalo na jachtaře v ČR nemilé překvapení na stránkách Státní plavební správy. Nově totiž musí mít všechna plavidla podléhající evidenci, provozovaná na našich vodách českými subjekty (majitele, půjčovny, provozovny apod…), ČESKÉ technické ověření. A to i přes to, že je plavidlo registrováno v jiné zemi. Pro pořádek, do teď bylo možné plout zde s lodí registrovanou v jiné zemi bez omezení, stejně jako s auty přejíždíte do jiných zemí běžně a neděláte si za hranicemi technickou.

Výklad vyhlášek a zákonů je velmi ošemetný (a bývá v kraji zvykem) většinou je lze vyložit několika způsoby. Ale po přečtení dvou krátkých odstavců, kterými SPS o této novince informuje, vás hned napadne jedna věc – pokud by si například Němec chtěl udělat výlet po Labi proti proudu a zpět, tzn. z Německa k nám do Čech, musel by se zastavit na hranicích někde u Hřenska a nechat si udělat českou technickou, aby mohl plout dál. Což je samozřejmě prakticky téměř nemožné. Přitom v Evropě jsou dlouhé plavby po řekách mezi zeměmi běžnou turistickou záležitostí.

Určitý smysl bychom mohli hledat ve snaze Státní plavební správy zabezpečit, aby na českých vodách plula plavidla technicky v pořádku a neohrožovala tak jiné účastníky provozu či vodní stavby. Není ale smyslem Evropy sbližovat sousední státy, zbavovat je právě takovéhle papírové zátěže a umožnit lidem cestovat mezi zeměmi volně nehledě na dopravní prostředek? Nebo za tím máme hledat nějaké omezení cizích provozovatelů na českých vodách?

Ještě jedna věc mi vrtá hlavou. V prvním odstavci se píše, že „Malé plavidlo podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě (dále jen „plavidlo“), lze na vnitrozemských vodních cestách provozovat pouze v případě, že bylo schváleno plavebním úřadem jako technicky způsobilé.“ Z toho by mi vyplývalo, že KAŽDÉ malé plavidlo podléhající evidenci. Jenže na konci oznámení se zmiňují plavidla „provozovaná českým subjektem“, z toho by vyplývalo, že plavidla provozovaná cizím subjektem tomuto nepodléhají. Zda to tak opravdu je, či ne, je otázka…

Nezbývá než se zeptat slovy klasika: „A vy všichni, jak jste tady, tomu rozumíte?“ 🙂

Pokud máte k tomuto tématu více informací a nebo osobní zkušenosti, určitě nám napište!